Show simple item record

dc.contributor.authorLoiri, Annakaisa
dc.contributor.authorSilaste, Sirpa
dc.date.accessioned2012-03-02T11:44:59Z
dc.date.available2012-03-02T11:44:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1196543
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37479
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Intensiivisen ryhmäkuntoutuksen yhteys vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikkaan Annakaisa Loiri ja Sirpa Silaste Fysioterapian Progradututkielma Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos Syksy 2011 46 sivua ________________________________________________________________________________ Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää intensiivisen moniammatillisen ryhmäkuntoutuksen yhteyttä vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikkaan. Tutkimuksen hypoteesina oli, että intensiivinen moniammatillinen kurssimuotoinen ryhmäkuntoutus on tehokkaampaa kuin kuntoutussuunnitelman mukainen perusterapia vaikeavammaisilla CP-lapsilla. Tutkimus oli näennäis-kokeellinen interventiotutkimus. Otanta toteutettiin mukavuusotantana. Tutkimuksessa käytettiin KELAn kehittämishankkeessa kerättyä aineistoa, jonka mukaan tutkittavien ryhmiin jakaminen toteutui. Tutkittavina olivat intensiiviselle moniammatilliselle kuntoutuskurssille osallistuneet 31 lasta. Kaikki tutkittavat täyttivät KELAn vaikeavammaisuuden kriteerit ja saivat jatkuvaa fysio-, toiminta- ja/tai puheterapiaa. Tutkimuksen sisäänottokriteerinä oli diagnosoitu CP-vamma. Kaikilla tutkittavilla oli toteutunut säännöllinen terapia koko lapsuusiän ennen tätä tutkimusta. Interventioryhmän alku- ja loppumittauksen välillä oli kolme viikkoa kestävä moniammatillinen intensiivinen kuntoutuskurssi. Tutkittavat osallistuivat interventioon vanhempansa kanssa neljän lapsen ryhmissä viitenä päivänä viikossa viisi tuntia päivässä. Päivittäiseen interventioon sisältyi liikkumisharjoituksia ja toimimista pystyasennossa, nivelten liikeratojen mobilisointi ja perusliikkeiden ja siirtymisien harjoittelua sekä toimintatuokioita. Lasten pukeutuminen, riisuutuminen, WC-toiminnot, ruokailu ja siirtymiset olivat oleellinen osa interventiota. Kontrolliryhmän alku- ja loppumittausten välillä oli viiden viikon perusfysioterapiajakso, jolloin tutkittavat saivat terapiaa keskimäärin kaksi kertaa viikossa. Mittarina tutkimuksessa käytettiin Gross Motor Function Measure (GMFM) 88-versiota, jolla mitattiin lapsen karkeamotorista suoriutumista. Interventioryhmän (moniammatillinen intensiivinen kuntoutuskurssi) karkeamotoriikan muutos oli 5 % suurempi (ero: 2,98 pistettä; 95 % LV 0,48 – 5,48, p=0,021) kuin kontrolliryhmän. Molempien ryhmien GMFM-pisteet paranivat tutkitun jakson aikana. Interventioryhmän karkeamotoriikka parani 7,2 % (4,01±3,65 (2,26-4,68) p=< 0,001) ja kontrolliryhmän 2,1 % (1,03±3,03 (-0,72-2,78) p=0,226). Iällä ei näyttäisi olevan yhteyttä vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikan muutokseen intensiivisen moniammatillisen ryhmäkuntoutuksen aikana. Perusterapian aikana taas iällä näyttäisi olevan yhteys karkeamotoriikan muutokseen. Nuoremmilla vaikeavammaisilla CP-lapsilla muutos karkeamotoriikassa perusterapian aikana oli suurempi kuin vanhemmilla lapsilla. Intensiivisen moniammatillisen ryhmäkuntoutuksen aikana CP-lapsen karkeamotoriikka parani merkitsevästi enemmän kuin perusterapian aikana. Intensiivisellä moniammatillisella tehtäväkeskeisellä ryhmäkuntoutuksella näyttäisi olevan yhteys vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikan edistymiseen. Vaikeavammaisilla CP-lapsilla intensiivinen moniammatillinen ryhmäkuntoutus saattaa olla tehokkaampaa kuin perusterapia. Saattaa siis olla, että intensiivisellä moniammatillisella tehtäväkeskeisellä ryhmäkuntoutuksella voidaan parantaa vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikkaa vielä, kun se iän mukaan olisi jo taittumassa. _________________________________________________________________________________
dc.format.extent52 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othercerebral palsy
dc.subject.otherchild
dc.subject.otherphysiotherapy
dc.subject.otherrehabilitation
dc.subject.otherexercise therapy
dc.subject.othertask-orientated
dc.titleIntensiivisen ryhmäkuntoutuksen yhteys vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikkaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201203021328
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2012-03-02T11:44:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoCP-vammaiset
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysoryhmäkuntoutus
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysovaikeavammaisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record