Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorAnsela, Maarit
dc.date.accessioned2012-02-20T14:36:24Z
dc.date.available2012-02-20T14:36:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1194491
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37424
dc.description.abstractTämä tutkimuksellinen kehittämishanke tarkasteli yläkoulun opinto-ohjaajien, opojen, mielipiteitä työnsä tunneulottuvuuksista. Keskeiset käsitteet, tunnesäännöt sekä tunnetyö, sovellettiin organisaatiokäyttäytymisen teoreettisesta viitekehyksestä. Opon työn tunneulottuvuuksiin otettiin näin ollen yhteisöllisempi näkökulma, kun yleensä niitä lienee käsitelty enemmänkin yksilöpsykologisesta näkökulmasta. Aineisto kerättiin avoimia kysymyksiä sisältäneellä kyselylomakkeella, johon vastanneilla yläkoulujen opoilla (N=5) oli jo työkokemusta ja he toimivat parhaillaan kentällä ohjaustehtävissä. Vastaukset analysoitiin enimmäkseen teoriapohjaisella sisällönanalyysillä, mutta myös aineistolähtöisesti. Vastauksista löytyi opojen jakamia a) yhdentävien, positiivisten tunteiden näyttämistä sääteleviä sääntöjä, b) erottavia, negatiivisten tunteiden näyttämistä ohjaavia sääntöjä sekä c) tunteiden kätkemisen sääntöjä. Koska jokainen opo kertoi kätkevänsä oikeita tunteita, he myös tuolloin näyttelevät eli tekevät tunnetyötä. Puolet vastanneista opoista kuitenkin kielsi näyttelevänsä tunteita. Eroavaisuudet saattoivat kertoa siitä, etteivät kaikki opot tiedosta olevansa työroolissa, joka edellyttää myös tunnetyön tekemistä. Toisaalta kielteisemmät vastaukset saattoivat tarkoittaa teennäistä pintanäyttelemistä, jolloin tunteiden esittäminen kenties ymmärrettiin epäaidoksi teeskentelyksi. Lähes kaikki opojen mainitsemat ammatilliset tilanteet koskivat oppilaanohjausta. Sen sijaan vastauksista ei voinut johtaa yhteisiä aikuisten välisiin ammatillisiin tilanteisiin kuuluvia tunnesääntöjä tai tunnetyön tekemisen normeja. Nämä lienevät jäsentymättömämpiä kuin oppilaanohjaustilanteita säätelevät säännöt. Opon on mahdollista kehittää omaa osaamistansa työnsä yhteisöllisissä tunneulottuvuuksissa, joilla on todettu olevan yhteyksiä niin ammatti-identiteettiin ja itsetuntoon kuin työssä jaksamiseen. Koska opon työtä määrittää myös monet sosiaalis-kulttuuriset tunnesäännöt ja siihen kuuluu tunnetyötäkin, opojen on ensinnäkin tärkeää tiedostaa sekä hyväksyä työrooliinsa liitetyt normit sekä odotukset. Henkilökohtaisempien tunteiden ilmaisut on tarpeen perustella yhteisölle (tunteiden rakentava ilmaisu). Sekä aidot vahvat tunteet että jatkuva teennäisempi tunnetyön tekeminen voivat kuormittaa. Opon on siten tärkeää myös hahmottaa työroolin ja yksityisen välistä rajaa. Tunnetyön tekemisessä voi hyödyntää tietoisemmin syvänäyttelemisen menetelmiä: oikeiden tunnetilojen mieleen palauttamista ja suggerointia sekä harjoitella mielikuvia käyttämällä tunteiden aidompaa näyttelemistä tunnetyötä vaativissa ammatillisissa tilanteissa.
dc.format.extent19 sivua
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
dc.relation.ispartofseriesOhjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherammatillinen kehitys
dc.subject.otheropinto-ohjaajat
dc.subject.otheroppilaanohjaus
dc.subject.otherorganisaatiokäyttäytyminen
dc.subject.othersosiaaliset normit
dc.subject.othertunteet
dc.subject.otheryläkoulu
dc.titleKun on tunteet : yläkoulun opojen näkemyksiä tunnesäännöistä ja tunnetyöstä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201202201235
dc.type.dcmitypeTexten
dc.date.updated2012-02-20T14:36:25Z
dc.relation.issn1796-4717.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysoorganisaatiokäyttäytyminen
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysososiaaliset normit
dc.subject.ysotunteet


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot