Show simple item record

dc.contributor.authorPiiparinen, Timo
dc.date.accessioned2012-01-19T09:08:09Z
dc.date.available2012-01-19T09:08:09Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1192337
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37228
dc.description.abstractTarkasteltaessa julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämishankkeiden epäonnistumiseen johtavia yleisimpiä syitä sekä mediassakin raportoituja julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimimattomuutta, yhteisenä nimittäjänä voitaneen pitää strategisen ulottuvuuden puutetta IT-palveluja kehitettäessä. Ilman strategista johtamista sekä IT-palvelujen kehittäminen että itse IT-palvelut eivät kohtaa organisaation toimintaa ohjaavaa strategiaa eivätkä siten ole yhtenäiset sen kanssa. Organisaation strategia käsittää keinot ja toimenpiteet saavuttaa vision mukainen tavoitetila. Strategisen johtamisen kautta kehittämishankkeelle asetetaan tavoitteet, jolla se saavuttaa tavoitetilan. Kun kokonaisarkkitehtuuri sekä sen kehittäminen ohjautuu strategisten tavoitteiden kautta, yksittäiset hankkeet saavat strategiaan pohjautuvat tavoitteet, reunaehdot ja periaatteet. Sekä organisaation strategia- että kokonaisarkkitehtuurityö on hierarkkista nykytilan analysoimista, toiminnan kehittämistä kohti tavoitetilaa ja kehittämisen seurauksena nykytilan päivittämistä. Julkisen hallinnon yhteiset strategia ja kokonaisarkkitehtuuri ohjaavat hallinnonalojen ja siitä edelleen yksittäisten organisaatioiden strategiaa ja arkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuuriperustainen IT-palvelujen kehittäminen saa siten koko julkisen hallinnon kattavan strategisen ja yhtenäisen linjan. Organisaatiorajat ylittävä IT-palvelujen kehittäminen saa samat reunaehdot ja määritykset, jolloin organisaationvälinen tiedonsiirto sekä eri järjestelmienvälinen yhteentoimivuus tehostuvat. Tutkimus vastaa kysymykseen miten julkisen hallinnon IT-palveluiden kehittämishankkeiden strategista johtamista voidaan parantaa kokonaisarkkitehtuurityön avulla. Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena sekä kirjallisuuskatsauksena. Tapaustutkimuksessa haastateltiin eri sairaanhoitopiirien tietohallintojen edustajia laatien havaintojen avulla kuvaus nykytilasta, jossa IT-palveluja kehitetään. Haastatteluaineistosta nousi esiin strategisen, kokonaisvaltaisen näkemyksen puute kehittämistyössä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteita muodostaen tilan, johon julkisten organisaatioiden tulisi pyrkiä. Katsaus jatkui selvittämällä eri IT-hallinnan viitekehyksiä. Tutkimustehtävään vastattiin esittämällä toimenpiteitä, joilla organisaatiot kykenevät saavuttamaan julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteiden niille asettamat IT-palvelujen kehittämishankkeiden strategisen johtamisen tavoitteet.
dc.format.extent83 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFEAR-ohjausmalli
dc.titleIT-palvelujen kehittämishankkeiden strateginen johtaminen : tapaus sairaanhoitopiirien tietohallinnot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201201191047
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2012-01-19T09:08:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysostrategia
dc.subject.ysostrateginen johtaminen
dc.subject.ysokehittämisprojektit
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysokokonaisarkkitehtuuri
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record