Show simple item record

dc.contributor.authorSihvonen, Henna
dc.date.accessioned2011-12-20T12:43:36Z
dc.date.available2011-12-20T12:43:36Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1191052
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37127
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan ja ymmärtämään niitä kokemuksia, joita toimittajilla on ammatti-identiteetistä, ammattiin liittyvästä julkisuudesta ja sen hallinnasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin millaisena toimittajat kokevat oman työnsä ja kuinka he liittävät julkisuuden omaan ammatti-identiteettiinsä. Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena ja tieteenfilosofisesti sitä ohjasi fenomenologia. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Tutkimusta varten haastateltiin seitsemää Yleisradiossa toimittajan tehtävissä työskentelevää henkilöä. Haastatteluiden avulla saatiin näkyväksi niitä kokemuksia ja keinoja, joita toimittajat käyttävät hallitakseen omaan ammattiinsa liittyvää julkisuutta. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen analyysin avulla. Tämän tutkimuksen tulosten kautta näyttää siltä, että toimittajan työ on murrosvaiheessa. Pidemmän uran tehneet toimittajat ovat tilanteessa, jossa omaa työnkuvaa tulee määritellä uudelleen. Ammatti-identiteetti on tärkeä osa toimittajien henkilökohtaista identiteettiä: henkilön identiteetti ja ammatti-identiteetti ovat samaa identiteettiä, tai niin lähellä toisiaan, että eroa on hankala tehdä. Ammattiin liittyvä julkisuus näyttäytyy toimittajan työssä siten, että se koetaan pääasiallisesti julkisena työnä, johon kuuluu myös henkilökohtaista, ammatin myötä tulevaa julkisuutta. Lisäksi televisio koetaan selkeästi julkisemmaksi työvälineeksi kuin radio. Ammattiin liittyvä julkisuus koetaan helpommin hallittavaksi kokemuksen lisääntyessä. Esimerkiksi internetissä ja julkisissa tiloissa toimiminen, kodin ja perheen rajaaminen julkisuuden ulkopuolelle sekä hallittu itsestäkertominen helpottuvat, muotoutuen itsestään selviksi käytänteiksi. Tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten valossa näyttää siltä, että Petronion Communication Privacy Management -teoriasta löytyy yhteyksiä toimittajien kokemuksista yksityisen tiedon ja yksityisyyden rajojen hallinnan suhteen. Lisäksi toimittajien työhön liittyy oletus itsestäkertomisesta. Toimittajien ammattitaitoon sisältyy olennaisesti taito toteuttaa itsestäkertomista hienovaraisesti ja toimivasti. Samalla se on tärkeä ammattiin liittyvän julkisuuden hallinnan muoto.
dc.format.extent80 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherammatti-identiteetti
dc.subject.otherCommunication Privacy Management
dc.subject.otherfenomenologia
dc.subject.otherhallinta
dc.subject.otheridentiteetti
dc.subject.otheridentiteettiteoria
dc.subject.otheritsestäkertominen
dc.subject.otherjulkisuus
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.othertoimittajat
dc.titleToimittajien kokemuksia ammatti-identiteetistä sekä ammattiin liittyvästä julkisuudesta ja sen hallinnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011122011834
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.subject.methodFenomenologia
dc.date.updated2011-12-20T12:43:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysohallinta
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoidentiteettiteoria
dc.subject.ysojulkisuus
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysotoimittajat
dc.subject.ysoyksityisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record