Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPellinen, Saija
dc.date.accessioned2011-11-21T11:49:34Z
dc.date.available2011-11-21T11:49:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1189297
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36977
dc.description.abstractOhjaus mielletään kuuluvaksi opinto-ohjaajalle, mutta ohjaustyötä tekevät myös muut ammattilaiset. Tavoitteellista ohjausta tehdään kouluissa, kotona, työpaikoilla sekä muissa koulutus- ja toimintapaikoissa. Ohjaustilanne ja vuorovaikutus ovat tärkeitä riippumatta ohjaajan tai ohjattavan yksilöllisistä ominaispiirteistä. Jotta ohjaustilannetta ja siihen liittyviä lainalaisuuksia voi ymmärtää erityistä tukea tarvitsevan ohjattavan tarpeista lähtien, on ymmärrettävä ohjauksen yleistä etenemistä ja siihen kuuluvia osa-alueita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laajentaa käsitystä erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisesta ja lähemmin kehitysvammaisten ohjaamisesta. Tavoitteena oli myös saada näkökulmia ja hyviä käytäntöjä ohjauksen nykytilasta. Tässä ohjaamisella tarkoitettiin laajempaa näkökulmaa kuin kouluissa annettavaa opinto-ohjausta. Ohjaaminen nähtiin koko elämänkaaren aikana tapahtuvana jatkumona. Tutkittavat eivät toimi opinto-ohjaajina, mutta ohjaus kuuluu oleellisena osana heidän toimenkuvaansa. Lisäksi tutkimuksessa oli mukana kehitysvammaisten nuorten omaisia, jotka toivat kodin ja asumisen näkökulman tutkimukseen mukaan. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä fokusryhmäkeskustelua. Ryhmiä oli kaksi, joissa molemmissa oli kahdeksan keskustelijaa. Tutkimuksessa käytettiin analyysimenetelmänä teemoittelua ja sisällönanalyysia. Tulokset eivät ole yleistettäviä, koska keskusteluun osallistujat olivat yksittäisiä henkilöitä, eivätkä satunnaisotannalla valittuja tutkimushenkilöitä, ja toisaalta tutkimusjoukko oli varsin pieni. Tulokset kuvaavat tämän tutkimusjoukon näkemyksiä tutkittavaan asiaan. Tutkimustulokset osoittivat keskeisiksi kehitysvammaisten henkilöiden ohjaamisessa: henkisen tason huomioimisen, mallioppimisen, ajan merkityksen, konkreettiset välineet, palautteen, vertaisohjauksen, nivelvaiheen, kiinnostuksen kartoittamisen, realististen tavoitteiden asettamisen, sosiaalisten taitojen kehittymisen, itseohjautuvuuden, luottamuksen ja ohjaajan asemoitumisen. Kehitysvammaisten henkilöiden ohjaamisen nykytilaan tutkimus osoitti kuuluvaksi: koulutukseen ja työelämään ohjaamisen haasteet, erityisryhmä vai integrointi, toimintakeskus, tuettu työ vai vapaat markkinat, tiedonsiirto nivelvaiheissa ja yhteistyön merkitys. Yhteenvetona voidaan todeta, että erityistä tukea tarvitsevista ne, jotka ovat erityiskou-luissa ja muissa ”erityispaikoissa” saavat ohjausta ja tukea ja etenevät omalla sarallaan. Yhteiskunnallisesti ajateltuna erityistä tukea tarvitsevien ja erityisesti kehitysvammaisten mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen määrä on todella paljon pienempi kuin yleisopetukseen ja muutenkin ”yleiselle” puolelle hakeutuville.
dc.format.extent85 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherohjaus
dc.subject.othererityistä tukea tarvitseva henkilö
dc.subject.otherkehitysvammainen henkilö
dc.subject.otherfokusryhmä
dc.title"Nää nuoret on valmiita tuonne maailmalle, mutta maailma ei oo valmis" : tutkimus kehitysvammaisten ohjaamisesta ja ohjauksen nykytilasta
dc.title.alternativeTutkimus kehitysvammaisten ohjaamisesta ja ohjauksen nykytilasta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011112111707
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2011-11-21T11:49:34Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysokehitysvammaiset
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoerityisopetus


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot