Show simple item record

dc.contributor.authorHakkarainen, Tiina
dc.date.accessioned2011-10-10T13:36:27Z
dc.date.available2011-10-10T13:36:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1185125
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36787
dc.description.abstractMaahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut räjähdysmäisesti sitten 1990-luvun. Muutos väestörakenteessa vaikuttaa myös suomalaisten koulujen arkeen ja opettajien työhön, mutta tutkimusta maahanmuuttajista erityisesti kieliaineiden oppijina on vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää millainen maahanmuuttajan kielellinen ympäristö Suomessa on ja erityisesti sitä millainen vaikutus sillä on kielten oppimiseen. Tutkimus tarkastelee maahanmuuttajia toiminnan teorian valossa, ja vastauksia haettiin seuraaviin kysymyksiin: 1) miten maahanmuuttajaoppijat käsitteellistävät itsensä englannin ja suomen kielten oppijina, 2) minkälaisia välittyneisyyden keinoja he käyttävät englannin ja suomen kielten opiskelussa, 3) minkälainen suhde muodostuu formaalin ja informaalin oppimisen välille ja 4) miten maahanmuuttajaoppijat rakentavat omaa toiminnallisuuttaan englannin ja suomen kielten oppijina. Tutkimuksen aineistona oli 46 englannin ja 46 suomen kielen oppimiskuvaa ja yksi puolistrukturoitu haastattelu. Aineisto analysointiin sisällön analyysin periaatteiden keinoin. Tutkimukseen osallistujat olivat iältään 15-35-vuotiaita maahanmuuttajanuoria eri kieli- ja kulttuuritaustoista. Heidän saapumisikänsä Suomeen vaihteli huomattavasti, mutta yhteistä kaikille oli, että he eivät olleet syntyneet Suomessa. Tässä tutkimuksessa termi maahanmuuttaja viittaakin ainoastaan henkilöihin, jotka eivät ole syntyneet maassa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ensiksikin maahanmuuttajanuoret ovat monipuolisia kielenoppijia, jotka rakentavat identiteettiä jatkuvassa dialogissa ympäristön kanssa. Toiseksi he käyttivät hyväkseen monia välittyneisyyden keinoja: erityisesti muilla ihmisillä oli tärkeä rooli oppimisprosessissa, mutta myös media (sis. kirjat) vaikutti oppimiseen. Kolmanneksi niin formaalit kuin informaalit oppimisen keinot muodostivat pohjan maahanmuuttajanuorten englannin ja suomen kielen omaksumiselle. He etsivät aktiivisesti mahdollisuuksia käyttää kieliä koulun ulkopuolella. Lisäksi neljännes vastaajista osoitti merkkejä toiminnallisuus-ajattelusta, mikä oli odotettua vähemmän, sillä muut tulokset osoittivat heidän elämässään olevan paljolti sosiaalista ja kulttuurillista pääomaa, jossa toiminnallisuus voisi kasvaa. Tuloksen ajateltiin heijastavan enemminkin valittua tutkimusmetodia kuin vastaajien toiminnallisuusajatellun puutetta. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset antavat toisen ja vieraiden kielten opettajille sekä tutkijoille kuvan siitä, millainen maahanmuuttajan kielellinen todellisuus Suomessa on ja miten tätä voidaan hyödyntää kielten opetuksessa.
dc.format.extent179 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersociocultural framework
dc.subject.otheractivity theory
dc.subject.othermigrants
dc.subject.otherimmigrants
dc.subject.othercontent analysis
dc.subject.otherlearning portraits
dc.subject.otherforeign language learning
dc.subject.othersecond language learning
dc.titleFrom interdepe[n]dence to agency : migrants as learners of English and Finnish in Finland
dc.title.alternativeFrom interdependence to agency
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011101011524
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2011-10-10T13:36:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysososiokulttuuriset tekijät
dc.subject.ysokielen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record