Show simple item record

dc.contributor.authorBagge, Anne
dc.date.accessioned2011-08-25T08:32:34Z
dc.date.available2011-08-25T08:32:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1182071
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36581
dc.description.abstractTässä pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan autenttisen naiskokemuksen ilmenemistä ranskalaisen kirjailijan Marguerite Durasin (1914-1996) Varakonsuli-teoksessa, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1966. Työni analyysi-osio jakautuu kahteen päälukuun, joista ensimmäisessä tarkastelen romaanin sisäkertomuksen kattavaa kerjäläisnaisen vaellusta feminiisen, autenttiseen itseyteen tähtäävän matkakuvauksen näkökulmasta. Toisessa pääluvussa pyrin tarkastelemaan patriarkaalisen diskurssin tuottamia sosiaalisia myyttejä, joiden transgressio toimii alkuunpanevana voimana naishenkilöhahmon subjektiiviseen itsemäärittelyyn tähtäävälle matkalle. Tutkimuksessani pyrin selvittämään kuinka naiskokemus ja sen eri ilmenemismuodot näkyvät teoksen tekstin eri tasoilla. Lisäksi työssäni tarkastellaan sitä, kuinka Marguerite Duras pyrkii kirjallisten keinojensa kautta uudelleen arvioimaan patriarkaalista diskurssia sekä sen tuottamia naiseutta määritteleviä arvokäsityksiä teoksen juonen, tyylin ja sisällön tasolla. Pro gradu-tutkielmani ensimmäinen osa esittelee lyhyesti työni keskeisimmät tavoitteet sekä tutkimuksen kohteena olevan teoksen. Lisäksi siinä esitellään lyhyesti subjektiiviseen itsemäärittelyyn pyrkivää matkamotiivia sekä luodaan katsaus ideaalia naiseutta määrittäviin sosiaalisiin myytteihin. Työni teoreettinen viitekehys koostuu lähinnä feministisen kirjallisuuskritiikin teoksista. Analyysini pohjautuu suurilta osin Carol Pearsonin ja Katherine Popen tutkimukselle, jossa tarkastellaan emansipatorista matkamotiivia sekä traditionaalisia naiseuden määritelmiä. Lisäksi pyrin tukeutumaan mm. Durasin teksteihin ja diskurssiin keskittyviin feministisiin tutkimuksiin. Analyysini metodina käytän esimerkkejä Varakonsuli-teoksen tekstistä ja tarkastelen niitä työni teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. Varakonsulin sisäkertomuksen matkakuvauksen tarkastelu osoittaa, että naishenkilöhahmon autenttisen kokemuksen saavuttaminen toteutuu kerjäläisnaisen (kuten Durasin keskeisten henkilöiden kohdalla usein) kohdalla hulluuden tematiikan kautta. Duras pyrkii tekstissään sublimoimaan traditionaalisesti marginaalisiksi koetut tilat ja käyttämään niitä tekstuaalisen vastarinnan välineinä. Analyysista käy myös ilmi, että sisäkertomuksen matkakuvauksesta voidaan erottaa feministisen kirjallisuudentutkimuksen osoittamat naisen matkan eri vaiheet. Lisäksi tutkimuksen edetessä selviää, että Durasin tekstissä pyritään usein toistuvien teemojen kautta esittämään vaihtoehtoisia malleja traditionaaliselle naiseutta määrittäville sosiaalisille vaatimuksille.
dc.format.extent64 sivua
dc.language.isofre
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherDuras, Marguerite
dc.subject.otherDuras, Marguerite
dc.titleLa manifestation de l’expérience féminine authentique dans le Vice-consul de Marguerite Duras
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011082511297
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.date.updated2011-08-25T08:32:34Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysoranskan kieli
dc.subject.ysoranskankielinen kirjallisuus
dc.subject.ysokirjallisuudentutkimus
dc.subject.ysonaiseus
dc.subject.ysofeministinen kirjallisuudentutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record