Show simple item record

dc.contributor.authorHirvonen, Sini
dc.date.accessioned2011-08-08T18:51:29Z
dc.date.available2011-08-08T18:51:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1181525
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36534
dc.description.abstractTutkielmani laajana taustateemana on menneisyyden omistaminen, jota olen tutkinut museokontekstissa. Tutkin paikallismuseoiden toimijoita: vapaaehtoisia museotyöntekijöitä ja virkansa puolesta museotyötä tekeviä, sekä heidän välisensä yhteistyön ongelmia, jotka johtuvat toimijoiden erilaisista päämääristä. Tärkein tutkimuskysymykseni on: kuka käyttää valtaa paikallismuseoissa ja voidaanko se tulkita menneisyyden omistamiseksi? Museotyön arjen tasolla etsin tähän vastauksia kysymällä: Miten vapaaehtoinen ja virkansa puolesta museossa työskentelevä kokevat museotyön ja näkevät museon tulevaisuuden? Miten näkemyserot vaikuttavat museotyöhön? Työkokemukseni museoalalla on antanut minulle esiymmärryksen paikallismuseoiden toiminnasta ja toiminut lähdeaineistona. Varsinaisen tutkimusaineistoni olen kerännyt haastattelemalla ja lähettämällä kirjoituspyynnön paikallismuseotoimijoille. Haastattelin kahta kulttuuritoimen työntekijää ja kolmea museon vapaaehtoistyöntekijää. Haastattelujen lisäksi toteutin kirjoituspyynnön, johon sain 25 vastausta paikallismuseoiden vapaaehtoistyöntekijöiltä ympäri Suomen. Paikallismuseon olen nostanut tutkimukselliseksi käsitteeksi ja määritellyt sen kenttälähtöisesti, koska museologian virallinen määritelmä ei sovi tutkimiini museoihin. Kaksi tärkeintä käsitettä ovat omaksi kokeminen ja itsensä museoiminen. Omaksi kokeminen on omistamisen lähikäsite, mutta kuvaa tarkemmin emotionaalisen, epävirallisen omistamisen tapaa, joka kuvaa vapaaehtoisten museotyöntekijöiden suhdetta museoonsa. Tähän liittyy ilmiö, jota nimitän itsensä museoimiseksi: Koska vapaaehtoiset eivät ole virallisia omistajia, he ottavat sen kerronnalla tai fyysisillä käytänteillä omaksi. Museoharrastaja voi tuoda museoon omia esineitään, mikä luo tunteen siitä, että on osa museota ja museo on osa itseä. Menneisyyden omistamiseen liittyy lisäksi kulttuuriperinnön käsite. Kuvailen vapaaehtoistyöntekijöiden suhdetta museoonsa ja heidän arkikokemuksiaan museotyöstä. Paikallismuseotyötä hankaloittavat tilan, rahoituksen, ajan ja ammattitaidon puute. Yhteistyötä rahoittavan tai organisoivan tahon kanssa vaikeuttavat työnjaon ja tiedonkulun ongelmat, sekä toimijoiden erilaiset päämäärät. Nämä näkyvät selkeimmin käsityksissä museon muuttamisesta ja sen tulevaisuudesta. Museoharrastajat keskittyvät menneisyyden vaalimiseen ja kulttuuriperinnön suojelemiseen. Virkamiehet puolestaan ovat suuntautuneet museon nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Eri toimijat siis keskittyvät kulttuuriperinnön eri aikatasoihin. Museoilla on valta päättää kulttuuriperinnöstämme ja ne luovat samalla identiteettimme rakennusaineita. Ne päättävät mikä menneisyydessämme on säilyttämisen arvoista ja mikä nykyhetkestä säilytetään tuleville sukupolville. Museoiden asema tekee niiden valitsemasta menneisyydestä sellaisen menneisyyden, jota pidetään totena. Museonäyttelyä rakennettaessa tehdään kuitenkin aina valintoja, jotka ovat subjektiivisia. Museonäyttelystä ja –kokoelmista päättävä päättää samalla mikä esine edustaa kulttuuriamme. Halusi tai ei, hän kertoo tarinamme vain yhdestä näkökulmasta. Aineistossani näkyy, että päätäntävalta ei useinkaan ole niillä, jotka kokevat museon ja sen esittelemän kulttuurin omakseen.
dc.format.extent91 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheritsensä museoiminen
dc.subject.otherkulttuuriperintö
dc.subject.otherpaikallismuseo
dc.subject.othermenneisyys
dc.subject.otheromistaminen
dc.subject.othervapaaehtoistyö
dc.titleKuka omistaa menneisyyden? : vapaaehtoiset ja virkamiehet museotoimijoina
dc.title.alternativeVapaaehtoiset ja virkamiehet museotoimijoina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011080811210
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.date.updated2011-08-08T18:51:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysomuseot
dc.subject.ysokulttuuriperintö
dc.subject.ysopaikallismuseot
dc.subject.ysomenneisyys
dc.subject.ysoomistus
dc.subject.ysovapaaehtoistyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record