Show simple item record

dc.contributor.authorKuronen-Ojala, Minttu
dc.date.accessioned2011-07-31T08:07:19Z
dc.date.available2011-07-31T08:07:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1181553
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36518
dc.description.abstractPerinataalikuolemia on historiallisesti käsitelty poikkeavina ilmiöinä, jotka uhkaavat yhteisön sosiaalista järjestystä, jolloin perinataalivaiheessa kuolleet lapset on tietoisesti ulossuljettu yhteisön rakenteiden ulkopuolelle. Pienen lapsen kuolema on siten ollut pitkään yhteiskunnassa sosiaalisesti tunnistamaton ja tunnustamaton menetys. Tässä tutkielmassani selvitän niitä sosiaalisia ja kulttuurisia prosesseja, jotka ovat vaikuttaneet pienen lapsen kuoleman kohtaamisen käytäntöjen muutokseen. Tutkielmassani hahmotan laajempaa sosiaalista ja kulttuurista kontekstia eli modernisaatioprosessia vasten, miten kuolema- ja surukäsitykset ovat muuttuneet modernisaatioprosessin myötä. Myöhäismodernissa ajassa kuolemaa pyritään saattamaan uudelleen yhteiskunnan tietoisuuteen. Kuoleman revivalismi on sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä merkinnyt kasvavaa kiinnostusta kehitellä uusia ideoita kuoleman ja surun kohtaamiseen sekä herättää henkiin joitain traditionaalisia kuoleman ja surun jäsentämisen tapoja. Tutkielmassani tarkastelen, millaista toimijuutta revivalistisia ideoita omaksunut sairaalainstituutio mahdollistaa perinataalivaiheessa lapsensa menettäneille äideille, ja millaista toimijuutta lapsensa menettäneiden vertaistukiyhteisöt äideille mahdollistavat. Laadullinen tutkimusaineistoni koostuu kirjoituspyyntööni vastanneiden kahdeksan (perinataalivaiheessa lapsensa menettäneen) äidin temaattisesta muistelukertomuksesta. Analysoin aineistoani temaattisen sisällönanalyysin ja juonirakenneanalyysin avulla. Aineiston analyysin ja tulkinnan aikana vuoroin etäännyin ja eläydyin empaattisesti aineistooni ja äitien elettyihin kokemuksiin. Tutkimukseni osoittaa, että äitien toimijuuden mahdollisuudet ja toimijuuden rakentuminen olivat riippuvaisia hoitohenkilökunnan toiminnasta lapsen kuoleman kohtaamisen tilanteissa. Sairaalainstituution sosiaaliset rakenteet muovasivat äitien toimijuutta mahdollistaen heille sosiaalisen siteen luomisen kuolleeseen lapseen. Äitejä tuettiin lapsen kuoleman ruumiillisen todellisuuden avoimeen kohtaamiseen. Kuitenkin aineistoni kahdessa varhaisen perinataalikuoleman kohtaamisen tilanteessa hoitohenkilökunnan ja äidin välille syntyi huomattava merkitysristiriita, joka esti ja ulossulki äidin toimijuuden. Vertaistukiyhteisöissä äideille mahdollistui aktiivisen ja yhteisöllisen toimijuuden rakentaminen. Vertaistukiyhteisöissä korostuivat lapsen kuolemasta kertominen ja lapsen muistojen kollektiivinen jakaminen. Revivalismin tuottama uudenlainen kuolemankulttuuri, jossa lapsesta saatuja muistoesineitä korostetaan, näyttäytyi aineistoni valossa osin ristiriitaisena, rajanvetoja sisältävänä. Muistoesineiden puute saattoi voimistaa äidin marginaalisuuden kokemusta ja rajata siten toiminnan mahdollisuuksia. Perinataalikuoleman ammatilliseen kohtaamiseen olisi syytä jatkossa kehittää sensitiivisempiä, joustavampia sekä vanhempien välisiä eroja huomioivia toimintakäytäntöjä.
dc.format.extent119 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherperinataalikuolema
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherkuolema
dc.subject.othersuru
dc.subject.otherfeministinen tutkimus
dc.subject.othersairaalainstituutio
dc.subject.othervertaistukiyhteisö
dc.titleRevivalistiset ideat ja äitien toimijuuden mahdollisuudet pienen lapsen kuoleman kohtaamisessa sairaalainstituutiossa ja vertaistukiyhteisöissä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011073111196
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2011-07-31T08:07:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokuolema
dc.subject.ysosikiökuolleisuus
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoperinataalikuolleisuus
dc.subject.ysolapsikuolleisuus
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysosuru
dc.subject.ysofeministinen tutkimus
dc.subject.ysosairaalat
dc.subject.ysovertaisryhmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record