Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPalojärvi, Hannu
dc.date.accessioned2011-06-10T13:28:49Z
dc.date.available2011-06-10T13:28:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1160093
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27143
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin, pitävätkö opettajaksi opiskelevat itseään tavallista suvaitsevaisempina ja pyrkivätkö he kaunistelemaan vähemmistöennakkoluuloja koskevia mielipiteitään antamalla sosiaalisesti suotuisia vastauksia. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko suvaitsevaisuus näennäistä, eli ilmeneekö siinä ristiriitaisuuksia. Vastaajien asenteita ja ennakkoluuloja kartoittavat kysymykset koskivat yhteiskuntaa, seksuaalisia vähemmistöjä, ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia, ennakkoluulojen luonnetta sekä vastaajien oletuksia muiden mielipiteistä sekä siitä, millaisen kuvan he haluavat antaa itsestään. Tutkimus suoritettiin määrällisenä internetissä vastattavana kyselylomaketutkimuksena kevättalvella 2010. Tutkimusjoukko koostui 136 Jyväskylän yliopiston luokanopettaja-opiskelijasta. Vastaukset analysoitiin t-testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysilla sekä vastausten jakaumien sekä keskiarvojen avulla. Vastaajien taustatietoja kerättiin vertailumuuttujien aikaansaamiseksi. Vastausten perusteella opettajaksi opiskelevat pitivät itseään hieman mui-ta ihmisiä suvaitsevaisempina. Käsitys omasta suvaitsevaisuudesta nähtiin korkeampana kuin käsitys muiden ihmisten suvaitsevaisuudesta. Muiden ihmisten suvaitsevaisuustaso määräytyi sen mukaisesti, miten vastaajien arviot omasta suvaitsevaisuudestaan asettuivat suhteessa heidän arvioihinsa muiden ihmisten suvaitsevaisuudesta. Suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin oli yleisesti ottaen suvaitsevaista, maahanmuuttajiin suhtautuminen sen sijaan oli lievästi suvaitsematonta. Naiset olivat pääsääntöisesti miehiä suvaitsevaisempia ja paljon ulkomaalaiskontakteja omaavat vastaajat muita vastaajia suvaitsevaisempia. Muilla vastaajien taustatiedoilla ei ollut juurikaan vastaajien asennoitumista selittävää vaikutusta. Näennäistä suvaitsevaisuutta ilmeni selkeimmin maahanmuuttajia ja ul-komaalaisia koskevissa asenteissa ja oman mielipiteen esittämistä koskevissa vastauksissa. Vastaajien mukaan heidän suhtautuminen ulkomaalaisiin on erittäin harvoin kielteinen, mutta kaikkien vastaajien asenne ulkomaalaisia kohtaan oli lievästi suvaitsemattoman asenteen puolella. Mielipiteiden esittämistä koskevissa vastauksissa vastaajat korostivat olevansa avoimia keskustellessaan ennakkoluuloista, mutta olettivat muiden ihmisten kaunistelevan vahvasti mielipiteitään. Muilta osin näennäistä suvaitsevaisuutta osoittavat asenteet olivat enemmän yksittäisiä havaintoja kuin yleistettäviä linjauksia.
dc.format.extent120 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleRasismi, ennakkoluulot ja näennäinen suvaitsevaisuus opettajankoulutuksessa : pitävätkö opettajaksi opiskelevat itseään tavallista suvaitsevaisempina?
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011061010982
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoennakkoluulot
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysorasismi
dc.subject.ysosuvaitsevaisuus
dc.subject.ysovähemmistöt


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot