Show simple item record

dc.contributor.authorRitala, Maija
dc.date.accessioned2011-06-03T13:02:43Z
dc.date.available2011-06-03T13:02:43Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1159526
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27110
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastelin psykoterapeuttista muutosta väkivaltaongelman suhteen käyttäen taustateoriana ja menetelmänä assimilaatiomallia ja -analyysia. Mallin avulla voidaan selvittää, miten ongelmallisen kokemuksen merkitys muuttuu keskustelussa ja minkä prosessien kautta se hyväksytään osaksi itseä. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, jonka kohteena oli parisuhdeväkivaltaan syyllistynyt mies. Hän osallistui kriisikeskus Mobilen ja Jyväskylän yliopiston psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan toteuttaman Vaihtoehto väkivallalle -ohjelman parisuhdeväkivaltaa tehneiden miesten ryhmään. Aineistona käytettiin nauhoitettuja terapiakeskusteluja ja miehen kumppanin täyttämiä strukturoituja lomakkeita ja puolistrukturoituja haastattelulomakkeita. Tutkimuksessa halusin selvittää, onko assimilaatiomalli sovellettavissa väkivaltaongelman suhteen tapahtuvan muutoksen kuvaamiseen kyseisessä aineistossa. Tarkastelin, miten ongelmallisen kokemuksen assimilaatio ilmenee parisuhdeväkivaltaan syyllistyneellä miehellä ja voidaanko löytää yhteyttä puheen perusteella ilmenevän ongelmallisen kokemuksen assimilaation vaiheen ja kumppanin havaitseman väkivallan välillä. Assimilaatiomalli osoittautui mielekkääksi teoriaksi tarkasteltaessa parisuhdeväkivaltaa tehneen miehen psykoterapeuttista muutosta ryhmämuotoisessa hoidossa. Toisaalta tapaustutkimus syvensi ymmärrystä assimilaatiomallista. Kuvasin tutkittavan psykoterapeuttista muutosprosessia sisäisten, tutkittavan ongelmallisina kokemien, muutokseen pyrkivien äänten ja hallitsevien, status quo:ta tukevien äänten, vuoropuheluna. Tutkimus osoitti terapeuttista muutosta tapahtuvan istuntojen aikana, mikä ilmeni tutkittavan puheen etenemisessä assimilaation ensimmäisestä vaiheesta (ei-toivotut ajatukset) viidenteen (syventyminen/läpityöskentely) vaiheeseen. Tutkittava hyväksyi väkivallan selitysmalleja osaksi itseä koskevia selitysmalleja. Toisin sanoen muutokseen pyrkivät puolet, alun perin vältellyt ja sitten psyykkistä tuskaa aiheuttaneet äänet tulivat selkiytyneeksi suhteessa toisiinsa, ymmärretyiksi ja lopulta hyväksyttäviksi. Samalla tutkittavan joustavuus ja sallivuus itseä ja muita kohtaan lisääntyivät. Tutkimuksessa väkivaltaisten puolten tarkastelu liittyi tutkittavalla voimakkaasti psyykkistä kasvua ja erillisyyttä koskevaan problematiikkaan. Väkivallan selitysmalleissa tapahtuneen muutoksen myötä tutkittavan omanarvontunto ja kokemus suhteestaan muihin muuttuivat. Tutkimuksessa havaitsin assimilaatioprosessin etenevän non-lineaarisesti. Tämä vaikutti liittyvän tutkittavan väkivallan selitysten vastuullisuuden asteeseen, joka kasvoi assimilaation lisääntymisen myötä. Mahdollisina väkivaltaspesifeinä piirteinä näyttäytyivät assimilaatioprosessissa ilmenevä voimakas häpeä ja ongelman ratkaisun yleistyminen ennen sen ratkeamista parisuhteessa. Jaettu dialogi ryhmän jäsenten ja terapeuttien kanssa edisti assimilaatiota. Puheen muutoksena todettu terapeuttinen muutos ilmeni myös haastattelujen perusteella tutkittavan behavioraalisena muutoksena. Muutos ei säilynyt kahden vuoden seurannassa. Parisuhdeväkivaltaa tehneen miehen seurantaan tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.
dc.format.extent90 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpsykoterapeuttinen muutos
dc.subject.otherassimilaatiomalli
dc.subject.otherassimilaatioanalyysi
dc.subject.otherongelmallinen kokemus
dc.subject.otherongelmallinen ääni
dc.subject.otherparisuhdeväkivalta
dc.titleVäkivallan kieltämisestä kohti uusia toimintatapoja : psykoterapeuttinen muutos ongelmallisen kokemuksen assimilaationa parisuhdeväkivaltaan syyllistyneen miehen ryhmämuotoisessa hoidossa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011060310953
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysopsykoterapia
dc.subject.ysoparisuhdeväkivalta
dc.subject.ysomiehet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record