Show simple item record

dc.contributor.authorKaasalainen, Karoliina
dc.date.accessioned2011-05-11T14:56:49Z
dc.date.available2011-05-11T14:56:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1158667
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26940
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kunnossa kaiken ikää-ohjelman mieshankkeisiin osallistuneiden työikäisten (25 - 64- vuotiaiden) miesten liikuntaa koskevien tietojen, taitojen ja motivaation yhteyttä vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon. Tutkimuksessa kartoitettiin myös liikuntaharrastusta edistäviä ja rajoittavia tekijöitä sekä arvioitiin kirjallisia terveysneuvontamateriaaleja ja elintapamuutosten tukimenetelmiä. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin terveyden lukutaidon käsitettä, joka kertoo yksilön taidoista käsitellä informaatiota ja pystyvyydestä siirtää tieto terveyttä edistävään toimintaan. Tutkimusaineisto oli osa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen ja LIKES-tutkimuskeskuksen ”Sisältääkö suomalaisen miehen liikunnan terveyden lukutaito tajua ja toimintaa?”- yhteistyötutkimusta (2008 - 2009). Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla, Inbody- kehon koostumusmittauksilla ja Polar OwnIndex- kuntotesteillä. Aineisto muodostui keväällä 2009 terveyskäyttäytymiskyselyyn vastanneista työikäisistä miehistä (N=104). Liikunnan terveyden lukutaitoa (LTL) arvioitiin summamuuttujalla, jonka keskiarvopistemäärän mukaan aineisto jaettiin kahteen ryhmään. Fyysisen aktiivisuuden indikaattorina käytettiin vapaa-ajan liikunnan määrää (krt/vk). Tilastollisia riippuvuuksia tutkittiin ristiintaulukoimalla ja merkitsevyydet testattiin khiin neliö-testisuureella. Suurin osa miehistä harrasti vapaa-ajan liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Hyvä LTL oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä liikunnan harrastamiseen yli 3 kertaa viikossa ja hyvään fyysisen kuntoon. Hyvinvointiin ja liikunnan sosiaalisuuteen liittyvät tekijät olivat liikuntaa edistävistä asioista merkittävämpiä hyvässä LTL-ryhmässä, kun taas liikuntaa rajoittavista tekijöistä motivaation puute ja ajankäytön haasteet nousivat esille huonossa LTL- ryhmässä. Tutkimuksen yhteydessä käytetyistä menetelmistä kehon koostumuksen mittauksesta koettiin saadun eniten tukea elintapamuutoksiin. Tuloksista voidaan päätellä, että liikuntaneuvonnassa tärkeää on motivoiva ohjaus sekä liikuntaa rajoittavien ja edistävien tekijöiden tunnistaminen. Tietoa jakamalla ei todennäköisesti saavuteta suuria muutoksia miesten terveyskäyttäytymisessä. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin ensimmäistä kertaa liikuntaan rajattua terveyden lukutaitoa, joten yleistettävien tulosten saamiseksi tarvitaan jatkotutkimuksia suuremmilla otoksilla ja monipuolisemmilla mittareilla.
dc.format.extent66 s
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherterveyden lukutaito
dc.subject.otherKunnossa kaiken ikää -ohjelma
dc.titleTyöikäisten miesten liikunnan terveyden lukutaito : tietojen, taitojen ja motivaation yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011051110780
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysotyöikäiset
dc.subject.ysomiehet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record