Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorUrtti, Ilkka
dc.date.accessioned2011-04-14T05:06:25Z
dc.date.available2011-04-14T05:06:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26785
dc.description.abstractUrtti, Ilkka Testivetoinen ohjelmistokehitys – vahvuudet, heikkoudet ja soveltuvuus ohjel-mistoprojekteihin Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 41 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja: Sakkinen, Markku Testivetoinen ohjelmistokehitys (TDD) on ohjelmistojen kehittämismenetelmä, jonka perusajatuksena on automatisoidun yksikkötestin kirjoittaminen etukä-teen ennen sen testaaman toiminnallisuuden implementointia. Järjestys on päinvastainen perinteiseen vesiputousmallin kaltaiseen ohjelmistokehittämi-seen, jossa testaus on viimeisenä työvaiheena. Testivetoisen ohjelmistokehityk-sen hyödyistä verrattuna perinteiseen kehitysmalliin on esitetty lukuisia väittei-tä. Väitteiden pohjalla on kuitenkin vain vähän empiiristä tutkimustietoa ja tut-kittujen väitteiden osalta tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Arvioin tässä kandidaatintutkielmassani tehtyjen tutkimusten pohjalta tes-tivetoisen ohjelmistokehittämisen vahvuuksia, heikkouksia sekä soveltuvuutta ohjelmistoprojekteihin. Havaitsin vahvaa näyttöä siitä että TDD johtaa lisään-tyneeseen testaukseen sekä parantuneisiin testikattavuuksiin verrattuna perin-teiseen kehitysmalliin. Havaitsin kohtalaisen selkeää näyttöä ohjelmistojen ul-koisen laadun paranemisesta TDD:n myötä verrattuna perinteiseen kehittä-mismalliin. Ohjelmistojen sisäisen laadun ja tuottavuuden paranemisen suhteen tehdyt tutkimukset olivat liian ristiriitaisia tulkinnan tekemiseksi. Testivetoisen ohjelmistokehittämisen heikkouksiksi arvioin sen vaikean omaksumisen sekä TDD:n hyötyjä käsitelleiden tutkimuksien joukossa olleet täysin päinvastaisiin tuloksiin päätyneet tutkimukset. Arvioin testivetoisen ohjelmistokehittämisen soveltuvan ohjelmoijille jotka ovat kokeneita, organisaatioille joilla on motivaatiota ja resursseja hoitaa TDD:hen siirtyminen hallitusti sekä ohjelmistoille joilta odotetaan korkeinta mahdollista ulkoista laatua.en
dc.language.isofin
dc.subject.othertestivetoinen ohjelmistokehitysen
dc.subject.otherTDDen
dc.subject.otherketterät menetelmäten
dc.subject.otherextreme programmingen
dc.titleTestivetoinen ohjelmistokehitys – vahvuudet, heikkoudet ja soveltuvuus ohjelmistoprojekteihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011041310641
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot