Show simple item record

dc.contributor.authorKalliomäki, Annaleena
dc.date.accessioned2011-03-16T08:02:17Z
dc.date.available2011-03-16T08:02:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1153815
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26674
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin kyselylomakeaineistolla suomalaisten ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden ammatillista identiteettiä sosiaali-, hoito- ja terveysalalla. Tavoitteena oli selvittää ammatillisen identiteetin rakenteen piirteitä. Samalla tutkittiin aikaisempien kokemusten ja tulevaisuuden suunnitelmien vaikutusta ammatillisen identiteetin projektissa tutkimusajankohtana. Tutkimus on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella -hanketta. Korkeakoulutus on nykyisin kouluttautumista omalle uralle ja osaamiseen tietyn ammatin sijaan. Suomessa korkeakoulutusta järjestetään kahdella eri sektorilla, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa, joilla on omat koulutustavoitteensa. Tutkimusaineisto kerättiin internetkyselylomakkeella alkuvuodesta 2010. Ammatillista identiteettiä selvitettiin väittämäpatteristolla. Tutkimuksen perusjoukkona olivat Jyväskylän, Tampereen ja Oulun korkeakoulujen arviolta 1546 opiskelijaa sosiaali-, hoito- ja terveysaloilta. Lopullisessa aineistossa vastaajia oli 475 (31 %), joista ammattikorkeakouluopiskelijoita 138 (39 %) ja yliopisto-opiskelijoita 337 (28 %). Aloista muodostettiin viisi ryhmää: Sosiaaliala/AMK, Hoitoala/AMK, Sosiaaliala/YO, Hoitoala/YO, Terveysala/YO. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin tilastollisen analyysiohjelman avulla. Analyyseissa käytettiin frekvenssejä, keskiarvoja, prosenttijakaumia, ristiintaulukointeja, t-testiä, faktorianalyysia ja varianssianalyysia. Faktorianalyysilla muodostettiin opiskelijoiden ammatillista identiteettiä kuvaamaan viisi piirrettä. Ammatillinen identiteetti rakentui suuruusjärjestyksessä alan seuraamisesta, kokemuksellisesta identiteetistä, alaan sitoutuneesta identiteetistä, opintojen jatkamisesta sekä tietoisesta identiteetistä. Tutkimustulokset kertovat korkeakouluopiskelijoiden vahvasta ammatillisesta identiteetistä. Rakentumisessa ei ollut juuri eroa ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden eikä viiden koulutusalan opiskelijoiden välillä. Ainoastaan kokemuksellinen identiteetti oli vahvempi yliopisto-opiskelijoilla, erityisesti hoitoalalla. Jonkinlaisia alakohtaisia eroja voitiin havaita. Menneisyys (ikä ja työkokemus) ja tulevaisuuden työsuunnitelmat vaikuttivat ammatillisen identiteetin piirteiden voimakkuuteen opiskelijoilla. Tutkimustulokset tukevat näkemystä sosiaalisesti ja persoonallisesti vuorovaikutuksellisesta ammatillisesta identiteetistä korkeakouluopiskelijoillakin. Yksilöllisyys korostuu, erityisesti henkilöhistorian ja tulevaisuuden odotusten vaikuttamana. Siitäkin huolimatta, että jatkuva kehittyminen on osa ammatillista rakentumista, menneen ja tulevan vaikutus heijastaa jatkuvuuden tunnetta ammatillisuudessa. Korkea-asteella tulokset tulisi huomioida opiskelijoiden kokonaisvaltaisempana ohjauksena ammatillinen identiteetti -projektinsa hyväksi.
dc.format.extent69 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherammatillinen identiteetti
dc.subject.otherkorkeakouluopiskelija
dc.subject.othersosiaali-
dc.subject.otherhoito- ja terveysala
dc.titleAmmatillinen identiteetti korkeakouluopiskelijoilla : tarkastelussa sosiaali-, hoito- ja terveysalat
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201103161896
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysososiaaliala
dc.subject.ysohoitoala
dc.subject.ysoterveydenhuoltoala


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record