Show simple item record

dc.contributor.authorHuhtanen, Päivi
dc.date.accessioned2011-03-09T16:43:06Z
dc.date.available2011-03-09T16:43:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1153691
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26654
dc.description.abstractOhjausalalla on herätty sosiaalisen median ja verkko-ohjauksen tutkimukseen. Tutkimuksen tarve onkin ilmeinen sillä, jos ohjaus haluaa olla ihmisten elämän kannalta relevanttia, tulee sen olla valmis muuttumaan ja mukautumaan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Jyväskylässä tutkitaan sosiaalisen median hyödyntämistä korkea-asteen ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämisessä osana ESR-hanketta ”Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella”. Tämän pro gradu -tutkielman aineisto on osa tätä sosiaalista mediaa ja ohjausalaa koskevaa tutkimushanketta. Tutkimuksessani pyrin kvantitatiivisesti selvittämään ESR-hankkeesta saadun aineiston avulla Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden Internetin ja sosiaalisen median käyttöä. Keskityn työssäni opiskelijoiden näkökulmaan. Työni tarkoituksena on luoda kuva siitä, mitä Internetin ja sosiaalisen median sovelluksia ja ohjelmia Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuoden opiskelijat käyttävät. Lisäksi tulen selvittämään opiskelijoiden mielipiteitä sosiaalisen median ja verkon sovellusten mahdollisuuksista ohjauksessa. Analyysini tulen suorittamaan PASW-statistics analysointiohjelmalla. Työni tärkeimmät käsitteet ovat sosiaalinen media ja verkko-ohjaus. Verkko-ohjaus käsitetään työssäni ohjaukseksi, joka tapahtuu joko kokonaan tai osaksi Internetissä. Koen sosiaalisen median sovellusten olevan osa verkko-ohjausta. Verkko-ohjaus voidaan nähdä laajempana käsitteenä, joka kattaa Internetin kaikenlaisen hyödyntämisen ohjauksessa. Sosiaalinen media ja sen sovellukset ovat oma spesifi alansa verkko-ohjauksen kentässä. Sosiaalinen media perustuu avoimelle vuorovaikutukselle, mikä erottaa sen monesta Internet-sovelluksesta, kuten verkko-ohjauksessa perinteisesti suositusta sähköpostista. Tutkimuksestani tuli esille, että sekä perinteisten verkkosovellusten että sosiaalisen median sovellusten tulee olla ensin osa opiskelijoiden arkipäivää ja jokapäiväistä verkkokäyttäytymistä, ennen kuin sen koetaan soveltuvan ohjaukseen. Opiskelijoille vieraat sovellukset, kuten sosiaaliset virtuaalimaailmat, eivät saaneet myönteistä vastaanottoa ohjauksen työkaluina. Vastaavasti sähköposti, joka oli kaikille opiskelijoille jokapäiväinen osa arkea, koettiin opiskelijoiden mielestä hyväksi ohjausvälineeksi. Aineistoni pohjalta ei voida tehdä yleistyksiä, mutta se antoi ymmärtää, että lisätutkimuksen tarve verkko-ohjauksen ja sosiaalisen median sovellusten konkreettisesta käytöstä ohjauksessa on olemassa. Koen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistämisen olevan jatkossa hedelmällistä, jotta voidaan syvällisemmin kartoittaa, mitä lisäarvoa Internetin ja sosiaalisen median sovellukset voivat tarjota verrattuna kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen.
dc.format.extent82 s.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleKorkeakouluohjauksen mahdollisuudet verkossa : Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden verkkotottumukset ohjauksen näkökulmasta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201103091875
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoverkko-ohjaus
dc.subject.ysoInternet
dc.subject.ysokorkeakouluopetus
dc.subject.ysoohjaus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record