Show simple item record

dc.contributor.authorNurmela, Kristiina
dc.date.accessioned2011-02-02T06:40:43Z
dc.date.available2011-02-02T06:40:43Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26501
dc.description.abstractNurmela, Kristiina Julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuus Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 24 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Salminen, Airi Tutkielmassa tarkastellaan julkisen hallinnon verkkosivustojen saavutettavuu-den tilaa 2000-luvulla. Tutkielman alkuosassa perehdytään aiheeseen ja käy-dään läpi tärkeimmät käsitteet. Varsinaisessa tutkimusosiossa aihetta käsitel-lään kolmessa erillisessä osassa. Ensimmäisessä osassa keskitytään saavutetta-vuuden tilaan ja sen kehitykseen 2000-luvulla. Toisessa osassa aihetta käsitel-lään globaalilla tasolla ja tarkastellaan eri maiden välistä vertailua verkkosivus-tojen saavutettavuuden toteutumisessa. Kolmannessa osassa nostetaan esiin aiheesta tehtyjen tutkimusten pohjalta yleisimmät ongelmakohdat, jotka aiheut-tavat esteitä vammaisille henkilöille selattaessa verkkosivuja. Aineistona on aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset ja menetelmänä kirjal-lisuuskatsaus. Tutkimukset on tehty vuosina 2002–2010 ja niissä on käytetty analysoinnin pohjana WCAG 1.0 ja WCAG 2.0 saavutettavuusohjeistuksia. Tuloksista käy ilmi, että saavutettavuus ei toteudu vielä julkisella sektoril-la kovin hyvin. Suurimmassa osassa tutkimuksista sivustot eivät läpäisseet W3C:n saavutettavuuden vakavuusluokituksen minimitasoa eli A-tasoa. Glo-baalilla tasolla sivustojen saavutettavuudessa on eroja. Suurimmaksi selittäväk-si tekijäksi nousee kunkin maan lainsäädäntö. Mitä tiukempi lainsäädäntö maassa on saavutettavuuden suhteen, sitä tarkemmin myös saavutettavuusoh-jeistuksia noudatetaan. Ylivoimaisesti suurin saavutettavuusongelma sivustoil-la on vaihtoehtoisten kuvatekstien puuttuminen niin kuvista kuin kuvien kal-taisista elementeistä.en
dc.language.isofin
dc.subject.othersaavutettavuusen
dc.subject.otherjulkinen hallintoen
dc.subject.otherverkkosivustoen
dc.subject.othervammaisuusen
dc.subject.otherWCAGen
dc.titleJulkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102021732
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record