Show simple item record

dc.contributor.authorAla-aho, Birkitta
dc.contributor.authorTuori, Sanna
dc.date.accessioned2011-01-13T08:00:24Z
dc.date.available2011-01-13T08:00:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1146188
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25789
dc.description.abstractYhteiskunnassa ja julkisen sektorin organisaatiorakenteissa on käynnissä paljon muutoksia; niin kuntaliitoksia kuin myös kuntien sosiaali- ja terveystoimien yhdistymistä. Olemme eläneet muutosten yhteiskunnassa jo yli vuosikymmenen ajan, ja edelleenkin ne ovat ajankohtaisia. Tässä sosiaalityön tutkimuksessamme nostamme esille sosiaalitoimen keskijohdon näkemykset johtamisesta organisatorisessa muutostilanteessa ja tarkastelemme erityisesti sosiaalitoimen johtamisen erityispiirteitä. Tutkimuksessa analysoimme sosiaalitoimen johtamista johtamisen teorioiden viitekehyksen kautta. Tutkimusaineisto koostuu tarinoista, narratiiveista ja niissä esiintyvistä metaforista. Tulkitsemme aineistoa metaforisina näkyminä ja niistä syntyvänä metaforisena sosiaalitoimen johtamisen maisemana kertomuksen muodossa. Tutkimuksemme on aineistolähtöinen. Tutkimusmenetelmänä käytimme eläytymismenetelmää, jossa sosiaalitoimen keskijohdon edustajat eläytyivät ennalta laadittuun positiiviseen tai negatiiviseen tarinaan ja kirjoittivat tarinaan lopun metaforia käyttäen. Tutkimusaineistomme koostui 30 eläytymistarinasta. Tutkimuksemme tulokset kertovat sosiaalitoimen johtamisen haastavasta maailmasta, joka koostuu monista eri erityispiirteistä. Negatiiviset ja positiiviset eläytymiskertomukset eivät merkittäväksi poikenneet toisistaan, vaan negatiivisissa tarinoissa oli positiivisia asioita ja positiivisissa tarinoissa negatiivisia asioita. Yhteistä suurimmalle osalle aineistosta oli ”vaikeuksien kautta voittoon” –tarina. Muutoksen johtaminen koettiin haastavaksi prosessiksi, josta on analysoitavissa muutoksen onnistumista edesauttavia elementtejä. Sosiaalitoimen johtamista määrittelee hyvin pitkälti eettinen ajattelutapa sekä asiakkaiden yksilöllinen huomioonottaminen. Tutkimustuloksista nousee esiin perinteiset johtamisopit kuten henkilöstöjohtaminen ja osaamisen johtaminen. Eläytymiskertomuksissa korostuu myös muutoksen johtaminen, joka näkemyksemme mukaan kulminoituu oppivan organisaation periaatteisiin. Postmodernia johtamista puolestaan kuvaa hybridijohtaminen, joka sisältää elementtejä eri johtamisopeista ja vastaa postmodernin ajan johtamisen haasteisiin. Sosiaalitoimen johtamista voidaan onnistuneesti kuvata metaforien avulla. Metaforat mahdollistavat vaikeiden ja monitulkintaisten asioiden jäsentämisen. Kulttuurisesti ja kielellisesti tutut konventionaaliset metaforat eivät kuitenkaan riitä kuvaamaan sosiaalitoimen johtajuutta, vaan tärkeässä asemassa ovat luovat metaforat, jotka syntyvät aikaan ja paikkaan sidottuna johtamisen todellisuutta luoden.
dc.format.extent132 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.title"Myrskyä seuraa selkeä sää" : sosiaalitoimen keskijohdon metaforinen näkemys johtamisesta organisaation rakenteellisessa muutostilanteessa
dc.title.alternativeSosiaalitoimen keskijohdon metaforinen näkemys johtamisesta organisaation rakenteellisessa muutostilanteessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201101131021
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysometafora
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoteoriat
dc.subject.ysososiaalitoimi
dc.subject.ysokeskijohto
dc.subject.ysomuutosjohtaminen
dc.subject.ysooppiva organisaatio
dc.subject.ysoeläytymismenetelmä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record