Show simple item record

dc.contributor.authorVesterinen, Riitta
dc.date.accessioned2010-12-22T09:08:42Z
dc.date.available2010-12-22T09:08:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1145237
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25732
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Etäkuntoutus–mahdollisuus kuntoutua kotona kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla. Käytettävyystutkimus Innokusti - hankkeessa. Riitta Vesterinen Fysioterapian pro gradu – tutkielma Jyväskylän Yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos Syksy 2010 49 sivua, 2 liitettä Ohjaajat Ari Heinonen, Anna-Liisa Niemelä ______________________________________________________________________________ Ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (STM 2008) mukaan vanhusten tulee voida asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Terveys 2015 ohjelmassa painotetaan iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn tukemista ja julkisen sektorin palveluja uutta teknologiaa hyödyntäen. Videoneuvottelutekniikan avulla toteutettavaa kuntoutustoimintaa on tutkittu mm. Australiassa ja Suomessa lisääntyvästi 2000-luvulla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla toteutettavaa yli 65-vuotiaiden harjoitusryhmää kuntoutusyksiköstä kotiutuneiden kotihoidon asiakkaiden jatkokuntoutuksen toteutustapana. Tutkimuksessa selvitettiin etäkuntoutuksen käytettävyyttä asiakkaan näkökulmasta. Tutkimusaineisto muodostui Helsingin kaupungin Innokusti - hankkeen IITA – projektin asiakkaista. Asiakkaille asennettiin kotiin laajakaistayhteys, kosketusnäyttö, kamera ja mikrofoni, joiden avulla he olivat yhteydessä kuntoutusyksikön studioon. Etäkuntoutusryhmä kokoontui kuuden kuukauden ajan viisi kertaa viikossa ja 30 minuutin harjoitusryhmän aikana harjoituksia tehtiin istuen ja seisten. Interventioryhmään osallistuneille asiakkaille (N=16) lähetettiin kyselylomake ja tehtiin kotikäynti. Kysymykset käsittelivät tyytyväisyyttä laitteiden käyttöön ja kokemuksia harjoitusryhmästä sekä videoyhteyden ja harjoitusryhmän toimivuutta, käytettävyyttä ja kustannuksia. Tulokset analysoitiin SPSS for Windows 17 ohjelmalla ja Microsoft Officen ohjelmia käyttäen. Interventioon osallistuneiden asiakkaiden keski-ikä oli 82 vuotta (SD 6) ja kognitiivista toimintakykyä mittaavassa MMSE - testissä (Mini Mental State Examination) ka oli 27 (SD 3). 75 % asiakkaita asui yksin eikä pystynyt liikkumaan itsenäisesti kodin ulkopuolella. Heillä ei ollut aikaisempaa kokemusta tietokoneen käytöstä. Videoyhteyden ja kosketusnäytön käyttäminen koettiin pääosin helpoksi, mukavaksi ja videoyhteyttä pidettiin tarkoituksenmukaisena harjoitusryhmän toteuttamiseen. Tyytyväisyys laitteiden toiminnan luotettavuuteen vaihteli. Harjoitusryhmään osallistuminen koettiin turvalliseksi ja harjoitusryhmä toi päivään rytmiä. Neljäsosa tutkittavista oli saanut kipuja harjoittelun aikana. 88 % tutkittavista olisi valmis maksamaan etäkuntoutuksesta ja 94 % tutkittavista suosittelisi etäharjoitusryhmää muille ikääntyneille. Etäkuntoutus kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla oli hyvin toteutettavissa ja asiakkaan näkökulmasta yksinkertaista käyttää. Tutkimusryhmä on pieni ja tulokset kuvailevia. Lisätutkimuksia tarvitaan etäkuntoutuksen vaikuttavuudesta. ______________________________________________________________________________
dc.format.extent49 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheretäkuntoutus
dc.titleEtäkuntoutus - mahdollisuus kuntoutua kotona kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla : käytettävyystutkimus Innokusti - hankkeessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201012223215
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysokuntoutuspalvelut
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysoviestintätekniikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record