Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorNieminen, Katriina
dc.date.accessioned2010-12-20T14:18:24Z
dc.date.available2010-12-20T14:18:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1145078
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25721
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tutkimustehtävänä on kuvata, millaisia retorisia argumentointitapoja valtuutetut käyttävät argumentoidessaan kaupunginvaltuuston istunnoissa. Tutkielmassa pyritään kuvaamaan, millaisia väitteitä valtuutetut esittävät ja millaisia argumentointitekniikoita valtuutetut käyttävät argumentoidessaan kaupunginvaltuuston istunnoissa. Kuvailussa painotetaan arvoja koskevia väitteitä. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa siitä, millaista argumentointi kunnanvaltuustossa on ja valottaa näin jotain siitä, millaisia tekijöitä kunnanvaltuuston päätöksentekoon liittyy. Tutkimusaineisto kerättiin videoimalla kaksi Järvenpään kaupunginvaltuuston istuntoa. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastausta retorisella analyysillä, joka pohjasi lähinnä Chaïm Perelmanin (1912-1984) argumentointiteoriaan. Tutkimuksessa yhdisteltiin laadullista ja määrällistä tutkimustapaa. Tutkimustapa nojasi vahvasti tutkijan subjektiivisiin havaintoihin. Analyysissä pyrittiin kuitenkin tarkkuuteen ja systemaattisuuteen, jotta tutkimuksen anti olisi mahdollisimman luotettava, ja analyysin vaiheet kuvataan tutkielmassa seikkaperäisesti. Arvojen linkittyminen väitteisiin ja perusteluihin on aineiston perusteella valtuutettujen argumentoinnille hyvin tyypillistä. Myös tosiasiallisia väitteitä käytetään valtuustossa argumentoinnissa aineiston perusteella paljon ja niissä vedotaan usein vaikeasti kiistettäviin faktoihin. Aineistosta ilmeni, että neuvoja ja ohjeita antavat menettelytapaa koskevat väitteet ovat valtuutetuille myös tyypillisiä. Valtuutettujen argumentoinnista havaittiin Perelmanin kuvaamia argumentointitekniikoita, joita valtuutetut käyttivät sekä erikseen että yhdessä. Kvasiloogisia argumentointitekniikoita esiintyi aineistoissa vähäisesti. Valtuutettujen argumentointitekniikoista valtaosa oli todellisuuden rakenteisiin perustuvia argumentointitekniikoita. Myös todellisuuden rakennetta muokkaamaan pyrkiviä tekniikoita käytettiin argumentoinnissa paljon. Dissosiatiivisia argumentointitekniikoita aineistosta ei juuri havaittu, mutta niiden havaitseminen voi vaatia pidempää argumentoinnin tarkastelujaksoa kuin tässä tutkimuksessa. Tutkimustulokset osoittivat, että valtuutettujen argumentointi valtuustossa näyttäytyy enemmän esiintymisenä kuin neuvotteluna päätettävistä asioista. Aineistosta ilmeni, että valtuutetut saattavat käsitellä puheenvuoroissaan monia asioita sen sijaan, että he keskittyisivät yhden pääväitteen perusteluun. Toisten valtuutettujen argumentteja ei myöskään kritisoitu aineistossa näkyvästi, vaan heidän puheenvuorojensa kommentointi oli lähinnä samanmielisyyden osoittamista. Päätöksenteon kannalta näyttää siltä, etteivät valtuuston istunnot anna valtuutetuille todellisia vaikutusmahdollisuuksia käsiteltäviin asioihin. Kun kaupunginvaltuutettujen välisestä argumentoinnista ei juuri ole aikaisempaa tutkimusta, voi tämän tutkimuksen lähestymistavan nähdä antaneen perustellun avauksen valtuutettujen argumentoinnin tarkastelulle.
dc.format.extent87 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherargumentointi
dc.subject.otherargumentointianalyysi
dc.subject.otherpoliittinen viestintä
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.otherretoriikka
dc.titleKaupunginvaltuutettujen argumentointi
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201012203204
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoargumentointi
dc.subject.ysopoliittinen viestintä
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysoretoriikka


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot