Show simple item record

dc.contributor.authorLehtonen, Saara
dc.date.accessioned2010-09-29T09:31:20Z
dc.date.available2010-09-29T09:31:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1136646
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25285
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan Etelä-Savon maakuntaliiton sidosryhmäsuhteita yleisen sidosryhmä-teorian, yhteistyölähestymistavan ja kaksisuuntaisen symmetrisen viestinnän näkökulmasta. Tutkimus pohjautuu maakuntaliiton tarpeeseen tehostaa maakunnallista viestintäyhteistyötä ja verkottumista maa-kunnan sisällä toimivien tahojen välillä saavuttaakseen synergiaetuja ja tuloksellisuutta. Tutkimus on laadullinen case- eli tapaustutkimus. Tutkimuksessa selvitetään miten Etelä-Savon maakun-taliitto voi tehostaa maakunnan viestintä- ja markkinointitoimijoiden viestintäyhteistyötä ja verkottumis-ta. Tutkimuksessa esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia maakuntaliitolle siitä, miten ja millä keinoilla sen tulisi järjestää sidosryhmätoimintaansa ja sidosryhmäviestintää saavuttaakseen tavoitteensa maakunnallisen viestintäyhteistyön parantumisesta. Tutkimus on toteutettu kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin viestintäyhteistyötilaisuu-den ryhmätöinä, jossa selvitettiin mitä valmiuksia ja mahdollisuuksia maakunnallisella yhteisviestinnäl-lä on ja miten siihen suhtaudutaan. Toinen vaihe toteutettiin viestintäyhteistyökyselynä, jossa selvitettiin maakunnallisen viestintäyhteistyön lähtötaso ja vastaajien halukkuus ja mahdollisuudet osallistua vies-tintäyhteistyöhön. Sekä viestintäyhteistyötilaisuudesta että viestintäyhteistyökyselystä saatu aineisto ana-lysoitiin sisällön analyysiä käyttäen. Lisäksi viestintäyhteistyökyselyn aineiston analysoinnissa käytettiin SWOT-analyysiä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, ettei Etelä-Savon maakunnassa olla valmiita laajamittaiseen yhteisviestintään. Yhteisviestinnän kehittämistä tärkeämpää on kehittää maakunnallista viestintäyhteis-työtä. Maakuntaliitto voi kehittää maakunnallista viestintäyhteistyötä vain oman organisaation kautta kehittämällä organisaation sidosryhmäviestintää ja ottamalla koordinaatiovastuun maakunnallisesta viestintäyhteistyöstä.
dc.format.extent151 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEtelä-Savon maakuntaliitto
dc.titleMaakunnallisen viestintäyhteistyön tehostaminen sidosryhmäsuhteita ja sidosryhmäviestintää kehittämällä : case Etelä-Savon maakuntaliitto
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201009292795
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysosidosryhmät
dc.subject.ysodialogi
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysomaakuntaliitot
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record