Show simple item record

dc.contributor.authorTampio, Elina
dc.date.accessioned2010-09-20T09:12:27Z
dc.date.available2010-09-20T09:12:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1136076
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25082
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa kartoitettiin ilmanlaadun tilaa Pirkanmaalla 2000-luvulla, selvitettiin sen seurannan tarvetta ja esitettiin erilaisia kehitysehdotuksia ilmanlaadun parantamiseksi alueella. Päästötietoja tutkittiin niin liikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden kuin maataloudenkin osalta. Liikenteen päästötiedot saatiin VTT:n LIPASTO-järjestelmästä, energiantuotannon ja teollisuuden tiedot ympäristöhallinnon VAHTI-järjestelmästä ja maa-talouden päästötiedot taas ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmästä. Ilmanlaadun seuran-nan tarvetta ja kuntien merkittävimpiä päästölähteitä kartoitettiin Pirkanmaan kuntiin lähe-tetyn kyselyn avulla. Liikenteen päästöjen havaittiin laskeneen huolimatta ajoneuvokannan sekä polttoaineenku-lutuksen kasvusta. Myös teollisuuden ja energiantuotannon päästömäärien havaittiin laske-neen entisestään 2000-luvulla huolimatta puutteista ja ongelmista päästötiedoissa. Maata-louden osalta päästöjen lasku ei ole ollut yhtä selkeää, vaan päästömäärät vaihtelivat vuo-sittain. Ilmanlaadun seurannan osalta tarvetta laajemmille tutkimuksille esimerkiksi bioin-dikaattorikartoituksille ilmeni ympäri Pirkanmaata, kun taas ilmanlaadun mittausten jat-kumista toivoivat lähinnä sitä jo harjoittavat kunnat. Merkittävimmiksi päästölähteiksi osoittautuivat energiantuotanto ja liikenne. Ilmanlaadun kehittämisen osalta ongelmakohdiksi tutkimuksessa nousivat liikenne, pien-poltto, maatalous, turvetuotanto, teollisuus ja energiantuotanto sekä mittausten ja tutkimus-ten vähäinen määrä. Kehitysehdotuksiin taas kuuluivat oleellisena osana alueidenkäyttö sekä kaavoitus, uudet päästöjen ja katupölyn puhdistustekniikat, polttoaineiden ja -laitteiden valinta, joukkoliikenteen lisäys sekä tiedotus. Uudet ilmanlaadun tutkimukset ja mittausten yhtenäistäminen sekä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten velvoitemittausten uudistaminen kuuluivat myös tämän tutkimuksen esittämiin kehitysehdotuksiin.
dc.format.extent121 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherilmansuojelu
dc.subject.otherilmanlaatu
dc.subject.otherPirkanmaa
dc.subject.otherepäpuhtaudet
dc.subject.otherkehittäminen
dc.subject.otherympäristön tila
dc.subject.otherTampere
dc.subject.otherValkeakoski
dc.titleIlmanlaadun seurannan kehittämistarpeet : esimerkkitapaus Pirkanmaa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201009202640
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysoilmansuojelu
dc.subject.ysoilmanlaatu
dc.subject.ysoepäpuhtaudet
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysoympäristön tila
dc.subject.ysoPirkanmaa
dc.subject.ysoTampere
dc.subject.ysoValkeakoski
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record