Show simple item record

dc.contributor.authorSulanen, Jaana
dc.date.accessioned2010-06-16T12:07:27Z
dc.date.available2010-06-16T12:07:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1131376
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24425
dc.description.abstractOmaishoidon tukeminen ja kehittäminen ovat yksi keskeisimmistä tavoitteista pyrittäessä siihen, että mahdollisimman moni voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Parhaiten tähän tavoitteeseen on päästy tuki-interventioilla, joissa on yhdistelty erilaisia tukimuotoja yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti. Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata omaishoitajien käsityksiä kotikuntoutusinterventiosta ja siitä saadusta tuesta arkeen. Tutkimuksen toisena käytännöllisenä tavoitteena on kerätä tietoa kotikuntoutuksen kehittämistä varten. Lähestyn tutkimusaihetta laadullisen tutkimusotteen avulla. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä omaishoitajaa, jotka hoitavat muistisairasta läheistään kotona. Tiedonkeruumenetelmänä oli Focus Group -haastattelu. Aineiston analyysi perustuu aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Teemoittelun avulla aineistosta nousi esille kolme pääteemaa, mitkä kuvaavat omaishoitajien käsityksiä kotikuntoutuksesta: hoivaympäristönä koti, avun hakeminen ja vastaanottaminen sekä tiedon ja tuen saaminen. Kotikuntoutuksen merkitystä arjessa selviytymiselle kuvaavia teemoja nousi esille myös kolme pääteemaa; omaishoitajan minuus, rakas velvollisuus ja yhteistä arkea uusissa raameissa. Yksi keskeisimmistä tutkimustuloksista pohdittaessa interventioiden merkitystä omaishoidon arkeen on ammattilaisilta saadun tuen merkitys omaishoitajan identiteetin ja hyvinvoinnin tukemisessa. Omaishoitajien henkisen tuen tarve on suuri ja interventioissa tämä pitäisikin turvata sopivalla tavalla yhdistellen eri tukimuotoja. Toinen tärkeä havainto luottamuksellisen asiakkuussuhteen syntyminen, millä on vaikutusta avun hakemiseen ja vastaanottamiseen. Kolmas havainto liittyy oikea-aikaisen ja yksilöllisen tiedon ja tuen saamiseen, mikä omaishoidossa on yhteisen arjen rakentumisen perusta. Kotikuntoutuksen merkitys omaishoitajan arjessa selviytymiselle kiteytyy minuuden eheytymiseen, mikä helpottaa rakasta velvollisuutta vahvistaen näin yhteistä arkea sen uusissa ja jatkuvasti muuttuvissa raameissa. Tutkimuksen tuloksilla on käytännön merkitystä, sillä se tuotti tietoa kotikuntoutus-intervention merkityksestä omaishoidon arkeen, jota voidaan hyödyntää omaishoidon tuki-interventioiden kehittämisessä tulevaisuudessa.
dc.format.extent68 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheromaishoidon tuki-interventiot
dc.titleOmaishoitajien käsityksiä kotikuntoutusinterventiosta ja sen merkitys arjessa selviytymiselle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201006162070
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoomaishoito
dc.subject.ysoomaishoitajat
dc.subject.ysoarki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record