Show simple item record

dc.contributor.authorMattila, Susse
dc.date.accessioned2010-06-02T11:42:10Z
dc.date.available2010-06-02T11:42:10Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1130275
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24072
dc.description.abstractOpinnäytetyössä tarkastellaan musiikkiluokalle hakeutumista oppilaiden, vanhempien sekä opettajien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää musiikkiluokalle hakeutumisen taustalla olevia motiiveja, valintakokeeseen valmistautumista ja kokemusta, musiikkiluokalla opiskelun edellytyksiä sekä käytetyn pääsykoemenetelmän sopivuutta oppilasaineksen valinnassa. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat erään suomalaisen peruskoulun musiikkiluokan 3. vuosiluokan 24 oppilasta, heidän vanhempansa sekä koulun musiikkiluokkia opettavat luokanopettajat. Teoreettinen viitekehys on jäsennetty musikaalisuutta ja musiikin opiskelun motivaatiota käsittelevistä teorioista käsin; Karman musikaalisuuden malli, Hallamin musiikin oppimisen malli sekä Austinin, Renwickin ja McPhersonin musiikkia motivoituneesti opiskelevan oppilaan malli ovat tutkimuksen taustateorian keskeiset painopistealueet. Tutkimusaineisto on koottu laadullisin tutkimusmenetelmin yhteistyökoulun oppilailta, vanhemmilta ja opettajilta lukuvuoden 2008–2009 aikana. Käytössä olivat vapaa kirjoitelma, kyselylomake sekä haastattelu, ja kerätty aineisto on analysoitu teemoittelun ja tyypittelyn avulla merkitysluokiksi. Tutkimusaineistosta nousseiden tulosten mukaan merkittävimmät motiivit oppilaan musiikkiluokalle hakeutumiseen ovat sosiaalisia ja oppilaan aiempaan musiikkiharrastukseen ja musiikin tuottamaan sisäsyntyiseen motivaatioon liittyviä. Musiikkiin orientoitunut perhe ja kaveripiiri toimivat lapsen motivaatiota suuntaavasti, ja laulamisen ja soittamisen tuottama ilo sekä halua oppia lisää saavat oppilaan hakeutumaan musiikkiluokalle. Valintakoe koetaan pääosin jännittävänä vaiheena musiikkiluokalle pyrittäessä, ja valintavaiheeseen valmistaudutaan paitsi soittamista ja laulamista harjoittelemalla, myös keskustelemalla vanhempien ja muiden pyrkijöiden kanssa. Musiikkiluokalla opiskelu edellyttää tutkimustulosten mukaan oppilaalta riittävän musikaalisuuden lisäksi motivaatiota sekä yleistä kypsyyttä koulutyöstä suoriutumiseen. Käytetty kykyjä mittaava Karman musikaalisuustesti nähdään hyvänä, musikaalisuutta paljastavana testinä, mutta se ei yksin riitä ennustamaan tai selittämään musiikkiluokalla opiskelun edellytyksiä, vaan lisänä käytetään laulu- ja rytmintoistotestiä, haastattelua sekä vapaaehtoista soittonäytettä.
dc.format.extent91 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.othermusikaalisuus
dc.subject.othermusikaalisuustestaus
dc.subject.otherKarman testi
dc.subject.othermusiikkiluokat.
dc.titleLaulun iloa ja hyvää Karmaa : musiikkiluokalle hakeutumisen prosessi oppilaiden, vanhempien ja opettajien kuvaamana
dc.title.alternativeMusiikkiluokalle hakeutumisen prosessi oppilaiden, vanhempien ja opettajien kuvaamana
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201006021985
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomusikaalisuus
dc.subject.ysomusiikkiluokat
dc.subject.ysokarman testi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record