Show simple item record

dc.contributor.authorHeräjärvi, Nina
dc.date.accessioned2010-04-14T07:49:40Z
dc.date.available2010-04-14T07:49:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1126527
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23215
dc.description.abstractHeräjärvi, Nina. KOULUIKÄISEN VAIKEAVAMMAISEN LAPSEN PERHEEN YKSILÖLLINEN TILANNE: EKOKULTTUURINEN PERHEHAASTATTELUMENETELMÄ JA ICF-CY PERHEEN TUEN TARPEEN JA VOIMAVAROJEN TUN-NISTAMISMENETELMINÄ. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden tiedekunta, Erityispedagogiikan yksikkö, Jyväskylän yliopisto. 2010. 144 sivua. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kouluikäisten vaikeavammaisten lasten ja heidän perheidensä yksilöllistä tilannetta voidaan kuvata Ecocultural Family Interview -perhehaastattelumenetelmällä (EPH) ja International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth version -luokitusjärjestelmällä (ICF-CY) saatavan tiedon avulla. EPH:lla tutkittiin perheiden yksilöllistä ekokulttuurista elämäntilannetta arvioimalla perheiden arjen järjestelyjä eli akkommodaatioita. Tutkimuksessa myös selvitettiin, millaista tietoa EPH:lla saadaan suhteessa ICF-CY:n ympäristötekijöihin. Lisäksi tutkittiin, mitkä ICF-CY:n ympäristötekijät ovat lasten ja perheiden helpottajia ja esteitä. Tutkimuksessa myös kartoitettiin, millaista yksilöllistä yhteiskunnan palvelujärjestelmän tukea perheet saavat ja tarvitsevat. Aikaisemmin kouluikäisten vaikeavammaisten lasten ja heidän perheidensä arkea ei ole tutkittu Suomessa ja ulkomaillakin tutkimus on ollut vähäistä. Aineisto kerättiin ekokulttuurisella perhehaastattelumenetelmällä, joka on puolistrukturoitu menetelmä. Lisäksi perheiden vaikeavammaisten lasten toimintakykyisyys arvioitiin The ABILITIES Index:llä. Neljän perheen yksilöllinen elämäntilanne kuvattiin EPH:n ja ICF-CY:n ympäristötekijöiden avulla. EPH:lla analysoitiin perheiden arjessaan tekemät akkommodaatiot ja ICF-CY:n ympäristötekijöiden perusteella arvioitiin perheiden esteet ja helpottajat. EPH:n tuottamaa tietoa verrattiin ICF-CY:n ympäristötekijöihin tarkasteltaessa millaista ympäristötekijöihin liittyvää tietoa EPH:lla saadaan. Tulokset osoittivat, että perheet ovat tehneet eniten akkommodaatioita Yhteiskunnan ja ekokulttuurisen ympäristön epäyhtenäisyys -alueella, Perheenjäsenten yhtenäisyys -alueella sekä Tiedon hakeminen lapsenhoidosta ja kasvatuksesta -alueella. Tulosten perusteella EPH:lla saatiin tietoa kaikista ICF-CY:n ympäristötekijöistä, eniten Tuotteista ja teknologiasta ja vähiten Luonnonmukaisesta ympäristöstä ja ihmisten tekemistä ympäristötekijöistä. ICF-CY:n kaikista ympäristötekijöistä löytyi perheiden esteitä ja helpottajia. Eniten esteitä löytyi Palvelut, hallinto ja politiikat -ympäristötekijöistä. Perheet saivat terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalipalveluita, mutta palveluiden koordinoimattomuus ja vastaamattomuus vammaisen lapsen tarpeisiin oli ongelma. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että perheet eivät saa riittävästi yksilöllistettyjä palveluita. Perheiden tilanne kyetään kartoittamaan EPH:lla ja ICF-CY:llä palveluiden järjestämistä varten, mutta palveluiden, hallinnon ja politiikan kehittäminen perheiden yksilölliset tarpeet huomioivaksi on tärkeää, jotta lapsen ja perheen sosiaalinen inkluusio mahdollistuisi.
dc.format.extent144 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherekokulttuurinen teoria
dc.subject.otherICF-CY
dc.subject.otherkouluikäiset vaikeavammaiset lapset
dc.titleKouluikäisen vaikeavammaisen lapsen perheen yksilöllinen tilanne : ekokulttuurinen perhehaastattelumenetelmä ja ICF-CY perheen tuen tarpeen ja voimavarojen tunnistamismenetelminä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201004141521
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysovammaiset
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysokouluikäiset
dc.subject.ysoekokulttuurinen teoria
dc.subject.ysoICF


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record