Show simple item record

dc.contributor.authorMalinen, Mikko
dc.date.accessioned2009-09-07T05:46:52Z
dc.date.available2009-09-07T05:46:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/21717
dc.description.abstractMalinen, Mikko Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma / Mikko Malinen Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009, 41 s. Kandidaatintutkielma Yrityksen liiketoimintaprosessia tarkasteltaessa voidaan siinä huomata olevan transaktiolle ominaisia piirteitä. Tässä tutkielmassa liiketoimintaprosessilla tar-koitetaan sitä tehtävien ketjua, joka yrityksen täytyy suorittaa saavuttaakseen tietyn liiketoiminnallisen lopputuloksen. Vastaavasti transaktiolla tarkoitetaan toimintojen ketjua, joka suoritetaan tietyn lopputuloksen saavuttamiseksi esi-merkiksi tietokannassa. Transaktion ACID -ominaisuudet (jakamattomuus, ris-tiriidattomuus, erillisyys ja pysyvyys) nousevat keskeisiksi tekijöiksi käsitteiden yhteyttä arvioitaessa. Liiketoimintaprosessia voidaan pitää ACID -ominai-suuksia noudattavana transaktiona, jolloin liiketoimintaprosessi saa käyttöönsä ACID -ominaisuuksien tarjoamat hyödyt muun muassa prosessin jakamatto-muuteen ja erillisyyteen liittyen. Liiketoimintaympäristö asettaa kuitenkin haas-teensa ACID -ominaisuuksien tiukalle noudattamiselle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kehittyneiden transaktiomallien tuomia helpo-tuksia liiketoimintaprosessin kuvaamiseen transaktiona. Eri transaktiomallien soveltamista on tärkeä arvioida, sillä liiketoimintaprosessin toteuttaminen so-veltumattoman transaktiomallin avulla saattaa aiheuttaa liiketoimintaprosessin tehottomuutta tai jopa estää liiketoiminnan suorittamisen. Tutkielmassa keski-tytään arvioimaan kehittyneiden transaktiomallien soveltuvuutta liiketoiminta-prosessien kuvaamiseen ACID -ominaisuuksien näkökulmasta ja tarkastellaan kevennettyjen ACID -ominaisuuksien tarjoamia etuja perinteiseen transaktio-malliin verrattuna. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena aiheesta jo kirjoitettua tieteellis-tä aineistoa lähteenä käyttäen. Keskeisenä tuloksena tutkielmassa todetaan transaktionäkökulman toimimattomuus liiketoimintaympäristössä johtuen tie-tokantamaisen lähestymistavan soveltumattomuudesta liiketoimintaympäris-töön. Edes kehittyneillä transaktiomalleilla ei voida täysin kuvata kaikkia mah-dollisia liiketoimintaan liittyviä rakenteita ja poikkeustilanteita tehokkaasti. Li-säksi tutkielmassa on lyhyesti selvitetty kuinka transaktioihin perustuvaa liike-toimintaprosessien kuvaamista on siirrytty korvaaman työkulkujärjestelmillä.   en
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersaga-transaktioten
dc.subject.othersisäkkäiset transaktioten
dc.subject.otherkehit-tyneet transaktiomalliten
dc.subject.otherliiketoimintaprosessien
dc.subject.otherACID -ominaisuudeten
dc.subject.othertransaktioen
dc.titleLiiketoimintaprosessin kuvaaminen transaktiona eri transaktiomallien avulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200909073877
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record