Show simple item record

dc.contributor.authorItkonen, Ritva
dc.date.accessioned2009-02-27T11:56:44Z
dc.date.available2009-02-27T11:56:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19556
dc.description.abstract Käsittelen tutkielmassani kielen keinoja marginalisoituneiden identiteettien representaatiossa. Käytän aineistonani fiktiivistä tekstiä, jonka avulla selvitän menetelmiä, joita kirjailijan on mahdollista hyödyntää identiteettien kielellisessä representaatiossa halutunlaisen kuvan aikaansaamiseksi. Olen erityisen kiin-nostunut marginalisoitumisesta yhteiskunnan sisällä ja valtakulttuurin keskusten läheisyydessä. Haluan tutkielmallani kiinnittää huomiota erilaisuuden kulttuuriin sidottuihin esittämistapoihin ja toivon tuovani alan tutkimukseen tuoretta näkökulmaa käsittelemällä sosiaalista marginalisoitumista fiktiivisen represen-taation kautta. Tutkielmani aineistona toimii Ali Smithin romaani Hotel World (2002), joka kertoo viiden naisen tarinat episodeiksi jakautuen. Naisten elämät koskettavat toisiaan hotellissa tapahtuneen onnettomuuden seurauksena. Keskityn tarkas-telemaan henkilöhahmojen identiteettien representaatiota kahdessa episodissa, joissa pääosassa ovat koditon nainen ja vastaanottovirkailija, jonka mielenterveys horjuu. Nämä henkilöt ovat selviä esimerkkejä marginalisoitumisesta yhteis-kunnassa. Käytän tutkimuksessani hyväksi diskurssianalyysin ja episteemisen konstruktionismin sekä kulttuurintutkimuksen ja kriittisen monikulttuurisuuden näkökulmia ja menetelmiä. Erityisinä tarkastelun työkaluina toimivat narratiivin ja selonteon käsitteet. Tutkimuksessani selvisi, että kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa muotoutuneet käsitykset marginaalisesta ja valtavirtaan hyväksytystä vaikuttavat tapaan, jolla ihmiset määrittelevät identiteettinsä sekä suhteensa ympäristöönsä. Kirjan henkilöhahmojen syrjäytyminen normaaleiksi käsitetyistä sosiaalisista toiminnoista ilmennettiin kielenkäytössä tavanomaisesta poikkeavilla keinoilla. Hahmojen identiteettien sisäänpäin kääntyneisyyttä tai ympäröivää maailmaa kohti kurkottelua kuvattiin kielen käytön määrää ja tarkkuutta säätelemällä. Identiteettien marginaalisuuden tunnistamiseksi lukijan täytyy kuitenkin olla selvillä kyseisessä yhteiskunnassa ja kulttuurisella alueella yleisesti hyväksytyistä kielenkäytön normeista. Kielen ollessa oleellinen osa ihmistenvälistä kommuni-kaatiota, olisi hyvä tutkia myös sen muita osa-alueita, jotka vaikuttavat marginaa-lisuuden syntymiseen. Huomiota voitaisiin lisäksi kiinnittää myös ihmisten välisiin suhteisiin, ei vain yksilön suhteeseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, kuten minun tutkielmassani.    en
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermarginalized identitiesen
dc.subject.otherfictional representationen
dc.subject.othercultural studiesen
dc.subject.otherdiscourse analysisen
dc.titleThe representation of marginalized identities through language use : Study of Character Development in Ali Smith s Hotel World
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200902271080
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record