Show simple item record

dc.contributor.authorTourunen, Kalevi
dc.date.accessioned2009-02-10T10:26:43Z
dc.date.available2009-02-10T10:26:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-951-39-3470-5
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1079967
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19484
dc.description.abstractThe first main goal of the research is family business contribution analysis, anexamination of the economic effect of family businesses in Finland. Another topic ofinterest is the relationship between the type of ownership and financial performance ofthe firm, a comparison analysis of profitability between family and non-familybusinesses.On a world-wide basis, the contribution of family businesses to nationaleconomies is considerable. However, the exact extent of the impact of familybusinesses has remained unknown. One reason for this problem is the fact that thereare neither official statistics nor representative performance data available of familybusinesses at the national economic level. The data for this research was collected incooperation with Statistics Finland and it covers the years 2000-2005. First all potentialmiddle- and large-sized family businesses were screened from the Annual Statistics ofthe Finnish Business Register. Family ownership was identified by phone interviewsamong the population of pre-screened potential family firms. The modified registerstatistics data was finally merged with official income statement and balance sheetstatistics for the same firms.Results of the study show that in Finland 46 % of middle-sized companies and 30% of large-sized companies are family businesses. Family firms are also in Finlandsmaller by size than non-family firms. For example, of the 150 biggest Finnishbusinesses, 20 % are family businesses. Almost all family businesses operate inmanufacturing, construction, trade, transportation and business services. In theseindustries, middle-sized family businesses contributed 41 % and large-sized familybusinesses 16 % to the total annual net sales of the corresponding size group. Thepersonnel figures were 49 % and 22 % respectively. Results linked with earlierinformation of the effect of small-sized family firms indicate that family businesses as atotal contribute some 21–25 % to total production and 26–30 % to employment inFinland.According to the family capital model and based on multiple regressionanalysis, the first generation family businesses were slightly more profitable measuredby return on investment than other businesses including family firms that havecompleted generation transfer. In addition, family businesses in focused size groupsseem to be able to combine profitability with high employment rates. This finding isthe main result of the study.en
dc.description.abstractPerheyrityksillä on odotettua pienempi osuus kansantuotteesta, mutta parempi työllistävyys ja vähintään yhtä hyvä kannattavuus verrattuna muulla tavoin omistettuihin yrityksiin, kertoo Kalevi Tourunen. Tourunen tarkasteli väitöksessään Suomen keskisuurten ja suurten yritysten omistajuutta ja toiminnan laajuutta perheyrittäjyyden näkökulmasta.- Perheyritysten odotettua pienempään osuuteen on vaikuttanut ehkä se, että 1990-luvun alun lama vei paljon myös perheyritysten aineellisia ja henkisiä panoksia, joita ripeänä jatkunut kasvu ei ole sittemmin täysin kompensoinut. Kaikkiaan taloudestamme poistui tuolloin 33 000 yritystä ja 400 000 yritysten työllistä, Tourunen muistuttaa.Tourusen mukaan keskisuurten ja suurten perheyritysten liiketoiminta on henkilöstöä suosivaa ja kannattavaa, mikä on merkki niiden pitkäjänteisestä strategiasta ja yhteiskuntavastuusta.- Nopeasti heikkenevän taloustilanteen ja sen seikan johdosta, että perheyritysten johtoa on siirtymässä kiihtyvään tahtiin eläkkeelle, olisi perheyritysten sukupolvenvaihdosten onnistumiseen kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota, Tourunen painottaa.Vuonna 2003 Suomen kaikista keskisuurista yrityksistä 46 % oli perheyrityksiä ja vuonna 2005 suurista yrityksistä 30 % oli perheyrityksiä. Perheyritykset ovat kooltaan keskimäärin pienempiä kuin muulla tavoin omistetut yritykset. Suomen sadanviidenkymmenen suurimman yrityksen joukossa joka viides oli perheyritys. Lähes kaikki perheyritykset toimivat teollisuudessa, kaupassa, rakentamisessa, liikenteessä tai liike-elämän palveluissa. Teollisuus on perheyritysten selvästi suurin toimiala. Keskisuuret perheyritykset tekivät vuonna 2005 vertailutoimialojensa liikevaihdosta 41 prosenttia ja työllisyydestä 49 %. Suuret perheyritykset tekivät tuolloin vertailutoimialojensa liikevaihdosta 16 % ja työllisyydestä 22 %.Kaikkien perheyritysten osuus kokonaistuotannosta oli tulosten mukaan Suomessa välillä 21–25 % vuonna 2005. Kaikkien perheyritysten osuus Suomen työllisyydestä oli noin 26–30 % vuonna 2005. Arvioiden taustalla on oletus pienten perheyritysten 80 - 100 %:n osuudesta kaikkien pienten yritysten tuotannosta ja työllisyydestä. Tutkimustulokset kertovat siten tarkan ylärajan kaikkien perheyritysten vaikutuksesta Suomen talouteen.Ensimmäisen polven perheyritykset ovat sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna hieman kannattavampia kuin sekä sukupolvenvaihdoksen tehneet perheyritykset että muulla tavoin omistetut yritykset. Samoin listatut perheyritykset ovat Suomessa hieman kannattavampia kuin listatut muulla tavoin omistetut yritykset. Tärkein kaikkia keskisuuria ja suuria perheyrityksiä koskeva tutkimuslöydös on se, että perheyritykset ovat työllistävästi kannattavia.Eri arvioiden mukaan perheyritysten osuus kokonaistuotannosta ja työllisyydestä vaihtelee kansainvälisesti ja perheyritysmääritelmästä riippuen 30 ja 60 prosentin välillä. Tarkkoja lukuja perheyritysten vaikutuksesta esimerkiksi bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen ei kuitenkaan ole ollut missään tiedossa. Perheyritysten vaikutusten arviointia on vaikeuttanut se, että perheyrityksiä kuvaavia virallisia tilastoja ei ole tehty eikä kattavia tutkimusaineistoja myöskään ole saatavilla. Perheyrityksiä on vähemmän ja osuudet ovat pienempiä, jos perheyrityksiksi määritellään vain sukupolvenvaihdoksen tehneet yritykset. Perheyritys on kuitenkin laajempi käsite, vaikka sen määritteleminen on osoittautunut pulmalliseksi.Tourusen tutkimusaineisto on Suomen kaikki keskisuuret ja suuret yritykset perheomistuksen mukaan luokittelevana kansainvälisesti ainutlaatuinen. Aineisto on rakennettu yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa ja se pohjautuu yritysrekisterin vuositilastojen tietoihin, tutkimuskohteena olevien yritysten omistuksen tunnistukseen ja näiden yhdistelmänä yritysten tilinpäätöstilastoihin ajanjaksona 2000 - 2005.fi
dc.format.extent174 sivua
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJyväskylä studies in business and economics
dc.relation.isversionofISBN 978-951-39-3459-0
dc.titlePerheyritykset kansantalouden resurssina : keskisuurten ja suurten yritysten omistajuus, toiminnan laajuus ja kannattavuus Suomessa 2000-2005
dc.typeDiss.fi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-3470-5
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotVäitöskirjafi
dc.type.ontasotDoctoral dissertationen
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylä University School of Business and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.relation.issn1457-1986
dc.relation.numberinseries71
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.yso2000-2005
dc.subject.ysokansantalous
dc.subject.ysoperheyritykset
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysosuuryritykset
dc.subject.ysokeskisuuret yritykset
dc.subject.ysoomistajuus
dc.subject.ysokannattavuus
dc.subject.ysomenestyminen
dc.subject.ysoSuomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record