Maakirjakartat on kuvattu Kansallisarkiston maanmittaustoimintaa käsittelevistä ns. Uudistusten luetteloista. Mukana ovat 1600-luvun maakirjakartat, jotka on siirretty Maanmittaushallituksesta Kansallisarkistoon. Samalla siihen on lisätty sellaisia karttoja, jotka syystä tai toisesta puuttuivat Maanmittaushallituksen aineistosta. Yhtenä kokonaisuutena mukaan on otettu 1600-luvun lopulta aloitetut verollepanomittausten kartoitukset, taloudelliset kartat eli verollepanokartat. On pyritty johdonmukaisesti seuraamaan, milloin pitäjistä ja kylistä/jakokunnista on tehty ensimmäinen maanmittaukseen liittyvä kartta. Kokoelma ulottuu käytännössä isonjaon aloittamiseen saakka.
Tekijä: FT Heikki Rantatupa.

Kartoista kerätty seuraavia tietoja: lääni, pitäjä, kylä, arkistosignum (alkuperäinen arkistosijainti), kartan tekovuosi ja kartan laatinut maanmittari. Näillä tiedoilla voi myös hakea karttoja tietokannasta.

Käyttöoikeudet: Kuvatiedostoja saa vapaasti kopioida opetus- ja tutkimuskäyttöön sekä muuhun ei-kaupalliseen käyttöön.

Uusimmat aineistot

Näytä lisää