Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorWesterholm, Hely
dc.date.accessioned2008-01-09T12:54:38Z
dc.date.available2008-01-09T12:54:38Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-951-39-2841-4
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1028700
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/13204
dc.description.abstractThis study examines the occupational competence and attitudes that small business entrepreneurs consider essential to their work. Small business entrepreneurs were given an opportunity to express their views in small focus groups of peer entrepreneurs. Consensus opinions formulated by the groups were then meticulously documented. The results expose the very core or soul of entrepreneurial competence and attitudes by determining what small business entrepreneurs feel they must be able to do. Acknowledgement and acceptance of tacit knowledge as part of one's competence and attitudes would introduce a systematic approach to the recording of such knowledge and enable its transfer to co-workers or successors. The theoretical framework consists of theories dealing with the general competence and attitudes and expertise of entrepreneurs. This expertise is divided into cognitive, affective and psychomotor competences and attitudes. These are then analysed using a theoretical model based on Bloom’s taxonomy along with the summary described by Roodt. The research approach is qualitative and phenomenographical. The empirical data was collected through a Finnish adaptation of the Canadian DACUM (Developing A Curriculum) model which is used to analyse the contents of the requirements of various occupations. The practicality of the DACUM model functioned as a method for collecting empirical data consisting of seven groups of small business entrepreneur respondents. In addition to the three groups in Finland, sessions were also arranged in Austria, Hungary, Lithuania and Turkey. The DACUM sessions were attended by a total of 30 Finnish and 29 foreign small business entrepreneurs.The study finds that the core, or soul, of the small business entrepreneurs’ competence and attitudes is devoted above all to leadership and management with sales and marketing also playing a role. Although small business entrepreneurs view financial administration and technical competences and attitudes as necessary and important, they do not view them as core elements, but rather as something that can be acquired from an outside source. The strong self-esteem that realises the entrepreneurial dream arises from the soul of the entrepreneur. The entrepreneurial soul – the bedrock of competence and attitudes – is made up of cognitive-affective-psychomotor competence and attitudes. It manifests itself in quite a similar form not only in Finland and elsewhere in Europe, but also in culturally divergent Turkey, indicating that the entrepreneurial soul seems to be rather similar despite certain differences in political or religious beliefs, ethnical background, or geographical location.It can be concluded that a distinct line should be drawn between what entrepreneurs must be able to do and which competences and attitudes are required in business administration. Small business entrepreneurs must comprehend the concept and totality of the business along with the distinctive characteristics of each sector, i.e. they must possess a cognitive knowledge of business activities. Affective and psychomotor competence and attitudes are now highlighted in the expertise of small business entrepreneurs alongside the traditionally emphasised cognitive competence and attitudes.en
dc.description.abstractPienyrittäjien odotettavissa oleva laajamittainen sukupolvenvaihdos on muodostumassa kasvavaksi haasteeksi yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Samalla vaihdostilanne tarjoaa mahdollisuuden liiketoimintojen strategiselle uusiutumiselle. Sekä yrityksissä että yrittäjyyskasvatuksessa ja -koulutuksessa tarvitaan tietoa siitä, mitä valmiuksia pienyrittäjällä on tarpeen olla sekä miten näitä valmiuksia voidaan siirtää jatkajalle. Hely Westerholm kartoittaa väitöskirjassaan, millaisia valmiuksia pienyrittäjät katsovat työnsä edellyttävän.Westerholmin tutkimuksen ryhmähaastatteluihin osallistui 30 suomalaista ja 29 ulkomaalaista pienyrittäjää Itävallasta, Unkarista, Liettuasta ja Turkista. Kanadalaisen DACUM-analyysin avulla Westerholm laati yrittäjän valmiuksien ydintä eli sielua kuvaavan osaamisen kartan, joka kertoo, mitä pienyrittäjänä toimivan omasta mielestään täytyy osata. – Kiinnostavaa on, että pienyrittäjän sielu on jokseenkin samankaltainen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa, mutta myös kulttuuriltaan varsin erilaisessa Turkissa. Pienyrittäjän tarvitsemat valmiudet näyttävät rakentavan yrittäjän sielua samankaltaiseksi riippumatta hänen poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksestaan, etnisestä taustastaan tai alueellisesta sijaintipaikastaan, Westerholm kertoo.Tietty osa pienyrittäjän osaamistarpeesta edellyttää ns. hiljaista tietoa. Pienyrittäjän sielun perustan luovat valmiudet, jotka ovat yhtä aikaa tiedollisia, taidollisia ja asenteisiin liittyviä. Yrittäjän sielu omistautuu ennen kaikkea johtamiselle, mutta myös myynnille ja markkinoinnille. Taloushallintoa ja teknisiä valmiuksia pienyrittäjä katsoo tarvitsevansa ja hän pitää niitä tärkeinä, mutta ne eivät ole hänen ydinosaamistaan, joten ne voidaan hankkia yritykseen tukipalveluna. Westerholm painottaa, että on kyettävä näkemään tietty ero siinä, mitä yrittäjän on tarpeen kokonaisvaltaisesti osata ja mitä erityisasioita liiketoiminnassa täytyy osata. Pienyrittäjän täytyy ymmärtää liiketoiminnan konsepti ja kokonaisuus sekä alan erityispiirteet, eli hänellä on oltava kognitiiviset tiedot yritystoiminnasta. Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä. Kognitiivisten valmiuksien ohella affektiiviset ja psykomotoriset valmiudet täydentävät olennaisella tavalla pienyrittäjän tarvitsemia valmiuksia. Westerholmin väitöstutkimus antaa lisäymmärrystä siitä, mitä osaamisen tuottaminen yrittäjyyskoulutukselle, yrittäjyystutkimukselle, yrittäjyysneuvontapalveluille ja yritysjohdolle edellyttää. Tutkimus tuo esiin entistä selkeämmin, miten iso ongelma yrittäjäkokemukseen perustuvan asiantuntemuksen häviäminen yrityksissä on, ellei sitä systemaattisesti lähdetä tallentamaan.fi
dc.format.extent221 sivua
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJyväskylä studies in business and economics
dc.relation.isversionofISBN 978-951-39-2813-1
dc.subject.otherDacum-analyysi
dc.titleTutkimusmatka pienyrittäjän työvalmiuksien ytimeen : kirjallisuuteen ja DACUM-analyysiin perustuva kartoitus
dc.typeDiss.fi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-2841-4
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotVäitöskirjafi
dc.type.ontasotDoctoral dissertationen
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylä University School of Business and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.relation.issn1457-1986
dc.relation.numberinseries55
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysopienyrittäjät
dc.subject.ysoyrittäjät
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysovalmiudet
dc.subject.ysohiljainen tieto
dc.subject.ysoyrittäjyyskasvatus
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysohaasteet
dc.subject.ysosukupolvenvaihdos


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot