Miesvoimaurheilijoiden terveys ja suorituskykyprofiili pitkällä aikavälillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Paatero, Tea
dc.date.accessioned 2008-01-08T08:17:43Z
dc.date.available 2008-01-08T08:17:43Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:869835
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2001869835 en
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2001869835
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9256
dc.description.abstract Tea Paatero: Miesvoimaurheilijoiden terveys ja suorituskykyprojiili pitkällä aikavälillä. Liikuntafysiologian Pro Gradu -tutkielma, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto. VoirnahaIjoittelu lisää voimantuottoa ja lihasmassaa vaikuttamalla elimistön hormonitoimintaan, aineenvaihduntaan, lihaksen mekaaniseen kuormitukseen ja neuromotoriseen kontrolliin. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää miten intensiivinen voirnahaIjoittelu oli vaikuttanut miesvoirnaurheilijoiden terveyteen ja suorituskykyyn 18 vuoden aikana. Lisäksi pyrittiin selvittämään kyselyillä näiden 1982 tutkittujen voirnailijoiden haIjoittelutapoja ja mahdollista lääkeaineiden käyttöä tänä aikana sekä niiden mahdollista yhteyttä voirnailijoiden terveyteen ja suorituskykyyn. Vertailukohtana käytetiin samanikäisiä kuntoilijoita, jotka osallistuivat myös vuonna 1982 vastaaviin mittauksiin. Seitsemälle voirnailijalIe ja kymmenelle kuntoilijalIe suoritettiin ala- ja ylävartalon voirnamittauksia sekä kliiniset rasituskokeet tämän hetken suorituskyvyn selvittämiseksi. Mittauksiin osallistuneet henkilöt olivat osallistuneet vastaaviin mittauksiin vuosina 1982- 83. Ennen varsinaisia mittauksia jokaiselle suoritettiin lääkärintarkastus ja henkilöiden taustoja selvitettiin kyselylomakkein. Voirnamittausmenetelminä olivat isometrinen ja konsentrinen jalkojen ojennus, vertikaalihypyt ja isometrinen penkkipunnerrus. Kliininen rasituskoe suoritettiin minuutin kuormilla uupumukseen asti. Alaraajojen ojentajien voirnantuottokyky oli vuonna 2001 voirnailijoilla parempi: lRM:ssä (p<0.001); voirnailijat 149,3±22,8 kg ja kuntoilijat 9S,5±20,3 kg sekä isometrisessä jalkojen ojennuksen maksimissa (p<0.01); voirnailijat 3704,7±676,1 N ja kuntoilijat 2405,6±614,2 N. Myös isometrisen penkkipunnerruksen maksimissa oli merkitsevä ero (p<0.01); voirnailijat 1342,8±38S,7 N ja kuntoilijat 791,7±131,2 N. Voirnailijoiden . kevennys- ja staattiset hypyt olivat nousukorkeuksiltaan merkitsevästi korkeampia kuin kuntoilijoilla (p<0.05), vastaavasti pudotushypyissä (p<0.01). Kliinisen rasituskokeen maksimisykkeisSä ero oli kuntoilijoiden hyväksi (p<0.05); voirnailijat 166±13 ja kuntoilijat 186±4. Kuntoilijoilla isometriset jalkojen ojennuksen maksimivoimat olivat heikenneet (p<0.01) ja voirnantuottoajat kasvaneet merkitsevästi (p<0.05) 18 vuoden aikana. Voirnailijoilla vastaavat muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että intensiivisellä voimaharjoittelulla on terveyttä edistävä vaikutus, koska kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat terveitä ja hyväkuntoisia miehiä. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voidaankin olettaa, että voimaharjoittelu hidastaa degeneratiivia muutoksia. fi
dc.format.extent 48, [27] lehteä.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Miesvoimaurheilijoiden terveys ja suorituskykyprofiili pitkällä aikavälillä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2001869835
dc.subject.ysa voimailu
dc.subject.ysa urheilijat
dc.subject.ysa terveys
dc.subject.ysa suorituskyky
dc.subject.ysa voimaharjoittelu
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa voimalajit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntafysiologia fi
dc.contributor.oppiaine Exercise Physiology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record