Motivaciâ k izučeniû russkogo âzyka u studentov-rusistov universiteta g. Ûvâskûlâ

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pykälä, Meri
dc.date.accessioned 2012-11-10T15:15:13Z
dc.date.available 2012-11-10T15:15:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1237176
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40235
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211102922 en
dc.description.abstract Venäjän kielen opiskelu on Suomessa vähäistä huolimatta sen tärkeästä asemasta maassamme. Venäjän läheinen maantieteellinen sijainti on vaikuttanut siihen, että monella eri alalla olisi tarvetta venäjän kielentaitoisista työntekijöistä. Venäjän kielen opiskelu on vähäistä yleisesti, mutta myös jotkut yliopistojen venäjän kielen pääaineopiskelijat saattavat keskeyttää venäjän opiskelun tai vaihtaa pääainettaan. Taustalla voi olla usein opiskelumotivaation puute. Motivaatioon liittyvät kysymykset saattavat vaikuttaa myös niihin opiskelijoihin, jotka opiskelevat venäjää yliopistossa tavoitteenaan valmistuminen. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää Jyväskylän yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijoiden motivaatiota opiskella venäjää yliopistossa. Tutkimusta varten laadittiin kirjallinen kysely, jonka avulla pyrittiin saamaan selville, millaisia päämääriä opiskelijoilla on venäjän kielen opiskelussa, ja mitkä tekijät vaikuttavat venäjän kielen opiskelumotivaatioon yliopistossa. Tutkimuksessa kiinnosti myös opintojensa eri vaiheissa olevien opiskelijoiden mahdolliset erot koskien opiskelumotivaatiota. Kyselyyn vastasi yhteensä 23 venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijaa, joista neljä oli sivuaineopiskelijoita. Tutkimuksen perusteella voidaan havaita, että eniten positiivisesti informanttien opiskelumotivaatioon ovat vaikuttaneet Venäjällä matkustaminen, opiskeluryhmien koko, kontaktit venäläisten kanssa ja venäjän kielen harrastaminen vapaa-ajalla. Venäjällä suoritettava kieliharjoittelu koettiin myös positiivisena kokemuksena. Lisäksi suurimmalla osalla tutkimukseen vastanneista hyvän kielitaidon ja työpaikan saaminen olivat päämäärinä venäjän kielen opinnoissa. Opiskelumotivaation eroa eri vuosikurssien välillä oli vaikea tutkia, koska tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat kyselyn suorittamishetkellä opinnoissaan eri vaiheissa epätasaisesti. Vastausten perusteella voidaan kuitenkin huomata, että keskivaiheen venäjän pääaineopiskelijat olivat motivoituneimpia verrattuna tutkimuksen muihin informantteihin.
dc.format.extent 61 sivua
dc.language.iso rus
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Jyväskylän yliopisto
dc.title Motivaciâ k izučeniû russkogo âzyka u studentov-rusistov universiteta g. Ûvâskûlâ
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211102922
dc.subject.ysa venäjän kieli
dc.subject.ysa opiskelu
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa korkeakouluopiskelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine venäjän kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine Russian Language and Culture en
dc.date.updated 2012-11-10T15:15:14Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record