Hyppy kasvamistapahtumaan : kasvatuksellisen kokemuksen ja pedagogisen paradoksin tarkastelua gadamerilaisen hermeneutiikan näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sivonen, Riitta
dc.date.accessioned 2012-11-07T08:58:52Z
dc.date.available 2012-11-07T08:58:52Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234162
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211072872 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40180
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan ihmisen henkistä kasvamista Hans-Georg Gadamerin filosofisen hermeneutiikan pohjalta, jolloin kasvaminen nähdään hermeneuttisena ilmiönä, joka tapahtuu aina kasvavan ja hänen tulkintansa kohteen välillä dialogisesti. Kasvamisen tapahtumisen luonteen kuvaamisen kautta tutkielmassa tuodaan esiin näkökulma, josta katsottuna kasvatuksen ja sivistyksen välille ei asetu ristiriitaista vapaaksi pakottamisen ongelmaa, pedagogista paradoksia. Kasvaminen nähdään gadamerilaisesta hermeneuttisesta perspektiivistä tulkinnan tapahtumisena, joka tapahtuu dialogisesti kahden erilaisen näkökulman välissä. Objektiivinen näkökulma on mahdoton, koska ihmisen ymmärrys on aina historiallista ja rajallista. Kieli ja mennyt perinne vaikuttavat aina siihen, millaiseksi yksilön ymmärrys muotoutuu. Kasvaminen ei kuitenkaan ole perinteen omaksumista sellaisenaan, vaan perinne muuttuu erilaisissa tulkinnoissa, koska ihminen tulkitsee aina omassa ajassaan ja paikassaan. Ihmisen ymmärrys muuttuu jatkuvasti dialogisten kasvamiskokemusten kautta. Kasvaminen on dialogista, olkoonpa toisena osapuolena sitten toinen ihminen, teksti, taideteos tai jokin muu, mikä herättää kysymyksen. Kasvamista tapahtuu, kun ihminen ylittää oman kapean näkökulmansa ja avautuu uudelle näkökulmalle heittäytyen pelin omaiseen dialogiin vieraan kanssa. Kasvamisprosessissa molemmat dialogin osapuolet muuttuvat ja syntyy jotain uutta. Ymmärtäessään jotakin uutta myös yksilön itseymmärrys lisääntyy. Näin kasvamista ei voida palauttaa kasvattajan tai koulun intentionaaliseen toimintaan, vaan on kyse laajemmasta tapahtumasta. Kasvaminen on aina uutta luovaa kahden erilaisen näkökulman välistä dialogia, jossa tulkintoihin välittyy aina myös mennyt perinne, mutta jossa tuo perinne myös muuttuu. Kasvaminen hermeneuttisena tapahtumana on kontrolloimatonta, johon on opittava vain ottamaan osaa. Tällöin kasvatuksella ei voida pakottaa kasvamaan eikä kontrolloida yksilön kasvamista, koska kasvaessaan yksilö on aina itse aktiivisesti dialogissa mukana. Kasvatus voi olla vain erilaisten mahdollisuuksien tarjoamista, joiden kautta kasvatettavan ymmärrys voi laajentua. Ymmärryksen muuttuminen on kivuliasta, mutta sen kautta ihminen voi tiedostaa rajallisuutensa ja tällöin kokea velvollisuudekseen jatkuvan oman ymmärryksen riskeeraamisen vieraille näkemyksille avautumalla. Sivistys ei olekaan lopullisen tiedon omaamista, vaan kykyä jatkuvasti avautua erilaisille näkökulmille ja laajentaa omaa horisonttia. Pedaogoginen paradoksi, eli kasvatuksella pakottaminen vapaaksi eli sivistyneeksi, ei asetu ongelmaksi, jos kasvamisen hermeneuttinen luonne tunnustetaan. Kasvatuksella ei voida pakottaa kasvuun ja sivistykseen, koska kasvaminen ei ole metodista toimintaa, jota voitaisiin kontrolloida. Ainoa tie sivistykseen on loputon osallistuminen kasvamistapahtumiin. Niinpä kasvattajan tehtäväksi jää pyrkiä tuomaan esiin näkökulmia, jotka haastavat kasvatettavan ymmärryksen. Gadamerin hermeneutiikka ei ole metodi, vaan ihmisen ymmärryksen tapahtumista kuvaava diskurssi. Sen voidaan silti nähdä samalla tuovan esiin kasvatuksen rajoja ja mahdollisuuksia ja asettavan haasteita myös käytännön kasvatukselle. fi
dc.format.extent 151 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Gadamer, Hans-Georg
dc.subject.other Gallagher, Shaun
dc.subject.other hermeneuttinen kokemus
dc.subject.other horisonttien sulautuminen
dc.subject.other kasvamistapahtuma
dc.subject.other pedagoginen paradoksi
dc.title Hyppy kasvamistapahtumaan : kasvatuksellisen kokemuksen ja pedagogisen paradoksin tarkastelua gadamerilaisen hermeneutiikan näkökulmasta
dc.title.alternative Kasvatuksellisen kokemuksen ja pedagogisen paradoksin tarkastelua gadamerilaisen hermeneutiikan näkökulmasta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211072872
dc.subject.ysa kasvu
dc.subject.ysa kasvatus
dc.subject.ysa henkinen kasvu
dc.subject.ysa hermeneutiikka
dc.subject.ysa dialogisuus
dc.subject.ysa traditio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-11-07T08:58:52Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record