"Carmen, mene ja taiteile maailman lankoja pitkin" : Saila Susiluodon Carmen metalyyrisenä allegoriana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sillankorva, Sanna
dc.date.accessioned 2012-11-06T13:34:48Z
dc.date.available 2012-11-06T13:34:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234499
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211062864 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40174
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmassani luen Saila Susiluodon teosta Carmen (2010) metalyyrisenä allegoriana: narratiivisena vertauskuvallisena jatkumona, joka kertoo runoudesta ja omasta rakentumisestaan. Lähtökohtana on ajatus,että runojen nimikkopuhujana toimiva Carmen on eräänlainen runon ruumiillistuma. Tarkastelen, mitä metalyyrinen allegoria paljastaa runon luonteesta sekä suhteesta runoilijaan ja muihin taiteisiin. Tutkin, mikä on runon tehtävä ja paikka maailmassa ja miten ne kytkeytyvät runon puhujan sukupuoleen. Samalla pyrin havainnoimaan, millaisin keinoin metalyyristä allegoriaa rakennetaan. Luentani teoreettisena viitekehyksenä on metalyriikka, johon muut keskeiset käsitteet suhteutetaan. Erityisesti hyödynnän Eva Müller-Zettelmannin metalyriikan typologiaa ja sen suomalaisia sovellutuksia. Keskeiseksi analyysin välineeksi nousee myös roolirunon hierarkkinen mallinnus. Yhtenä tutkimuksen tavoitteena on havainnoida, miten metalyriikka ja rooliruno kytkeytyvät toisiinsa teoksessa. Metonyymisen lukutavan avulla tavoitetaan ketjuuntuvat ja varioituvat runokuvat, jotka rakentavat teoksen sisäisiä jatkumoita ja luovat siten metalyyristä allegoriaa. Muita keskeisiä käsitteitä metalyyrisyyden tavoittamiseksi ovat inter- ja autotekstuaalisuus sekä intermediaalisuus. Analyysi osoittaa, että Carmenin kasvu kielettömästä koneesta omaääniseksi subjektiksi voidaan lukea runon vaiheina sen luomisesta aina vastaanottoon asti. Carmenin kuvitettu mieli, intertekstuaalisuus ja kielellisyys asettuvat kuvaamaan runon olemusta. Runoudesta puhutaan paljon intermediaalisilla viittauksilla tanssiin, lauluun ja visuaalisuuteen. Roolirunon hierarkkinen mallinnus liittyy erityisesti runoilijan ja runon suhteeseen sekä Carmenin tiedostumiseen itsestään tekstinä. Erityisen paljon runoudesta paljastaa Carmenin suhde kieleen ja sen yleisiin lainalaisuuksiin. Keskeisiksi metalyyrisiksi teemoiksi nousevat kirjoittamisen vaikeus ja hurmos sekä runouden kyky vastustaa poissaoloa ja kuolemaa. Tutkimus myös todistaa, että rooliruno voi toimia metalyyrisenä strategiana.
dc.format.extent 108 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Susiluoto, Saila
dc.subject.other metalyriikka
dc.subject.other roolirunot
dc.title "Carmen, mene ja taiteile maailman lankoja pitkin" : Saila Susiluodon Carmen metalyyrisenä allegoriana
dc.title.alternative Saila Susiluodon Carmen metalyyrisenä allegoriana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211062864
dc.subject.ysa lyriikka
dc.subject.ysa allegoriat
dc.subject.ysa metonymia
dc.subject.ysa intertekstuaalisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kirjallisuus fi
dc.contributor.oppiaine Literature en
dc.date.updated 2012-11-06T13:34:48Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record