Vallan ja vakauden kieli : poliittisen eliitin puhetavat ja argumentit István Bethlenin ja Miklós Horthyn Unkarissa 1919-1928

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Häkkinen, Ville
dc.date.accessioned 2012-11-05T07:58:23Z
dc.date.available 2012-11-05T07:58:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234364
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211052849 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40160
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee poliittisen eliitin puheiden retorisia keinoja Unkarissa vuosina 1919–1928. Valtionhoitaja Miklós Horthyn ja pääministeri István Bethlenin vallan perusta oli kansallismielis-konservatiivinen aatemaailma ja demokratiaa rajoittava poliittinen järjestelmä, jossa kuitenkin käytiin aktiivista poliittista debattia. Tutkimuskysymys on, millaista poliittista retoriikkaa tuon järjestelmän piirissä harjoitettiin ja miten se legitimoi olemassaolonsa ja monessa mielessä epämodernit ratkaisunsa. Metodisesti tutkimus rakentuu poliittisen retoriikan tutkimuksen ja käsitehistorian perinteelle, kuten Quentin Skinnerin puheakti- ja paradiastole-teorioihin sekä Kari Palosen politiikkakäsitteistöön. Tutkimuksessa on pyritty myös edelleenkehittämään ja operationalisoimaan poliittisen puheen tulkintaa Unkarin tapauksessa. Poliittinen retoriikka toimii ideologian ja konkretian rajapinnalla; se pyrkii vetoamaan yleisön aatetaustaan ajaessaan konkreettisia päämääriä. Tutkimus paikallistaa, yksilöi ja tulkitsee juuri näitä yhdistämisiä tietoisina puheakteina. Tutkimus osoittaa, että vaikka poliittinen eliitti kiisteli aika ajoin hyvin intohimoisesti esimerkiksi kuningaskysymyksestä ja Horthyn vallan oikeutuksesta, kaikki kuitenkin jakoivat saman aate- ja arvomaailman, jonka peruskäsitteitä olivat Suur-Unkarin kaipuu, Trianonin rauhansopimuksen revisionismi ja antikommunismi. Tämä seikka oli Bethlenin retorisen vallan perusta; hän oli asemassa, jossa saattoi poliittisen vakauden nimissä määritellä käsitteiden sisällön sekä antaa omilleen positiivisia ja vastustajilleen negatiivisia epiteettejä. Retoriikka vaikutti politiikkaan kokonaisvaltaisesti; poliittisen kielen ja sen konventioiden epämodernius oli tiiviisti sidoksissa koko poliittisen järjestelmän konservatismiin ja uudistushaluttomuuteen. Poliittisen retoriikan analyysi avaa näin mahdollisuuksia Unkarin maailmansotien välisen ajan poliittisen ja aatehistorian ymmärtämiseen sekä aina nykypäivään saakka ulottuvaan historian politisoinnin perinteen luentaan. Tutkimuksen kautta Unkari voidaan nähdä myös tapausesimerkkinä siitä poliittisesta välitilasta, joka leimasi koko Itäistä Keski-Eurooppaa maailmansotien välisenä aikana.
dc.format.extent 110 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Bethlen, István
dc.subject.other Horthy, Miklós
dc.title Vallan ja vakauden kieli : poliittisen eliitin puhetavat ja argumentit István Bethlenin ja Miklós Horthyn Unkarissa 1919-1928
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211052849
dc.subject.ysa 1920-luku
dc.subject.ysa aatehistoria
dc.subject.ysa käsitehistoria
dc.subject.ysa poliittinen historia
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa politiikka
dc.subject.ysa Unkari
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yleinen historia fi
dc.contributor.oppiaine General History en
dc.date.updated 2012-11-05T07:58:23Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record