Koleraepidemia Zimbabwessa : diskurssianalyysi The Heraldin ja Helsingin Sanomien uutisoinnista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Frilander, Jenni
dc.date.accessioned 2012-10-31T17:30:05Z
dc.date.available 2012-10-31T17:30:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233863
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40143
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan zimbabwelaisen valtio-omisteisen sanomalehden The Heraldin ja Helsingin Sanomien uutisointia Zimbabwen koleraepidemiasta vuosina 2008-2009. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisin diskurssein eli äänenpainoin lehdet kertovat Zimbabwen tapahtumista. Kehitysmaajournalismia on tutkittu viime vuosina monesta näkökulmasta, mutta tutkimusta, jossa olisi vertailtu kehitysmaan ja länsimedian uutisointia, ei juurikaan ole tehty. Koska valtiolliset lehdet ovat tiukasti maiden hallitusten kontrollissa, on syytä kysyä millaisen kuvan ne antavat maansa tapahtumista. Saivatko zimbabwelaiset maassaan riehuvasta koleraepidemiasta erilaisen kuvan valtiollisen lehtensä perusteella kuin Helsingin Sanomien lukijat? Miten hyvin valtion kontrolloima lehti välittää objektiivista tietoa ongelmista, jotka maassa vallitsevat kenties juuri hallituksen toimien takia? Voidaanko edes puhua median vapaudesta? Kertoivatko lehdet samoista asioista jopa aivan eri asioita vai ainoastaan erilaisilla äänensävyillä? Tutkimusalue kattaa molempien sanomalehtien artikkeleita syksystä 2008 heinäkuulle 2009. Tutkimusmenetelmänä on käytetty diskurssianalyysia ja kolmen tason representaatioanalyysia. Tutkielman ensisijainen teoreettinen viitekehys on kehitysmaajournalismissa, laajemmin ulkomaanjournalismissa. Teoriaosuudessa tarkastellaan suomalaismedian ulkomaanuutisointia, kehitysmaiden median vapautta sekä Zimbabwen median historiaa ja nykytilaa. Tutkimustulosten perusteella zimbabwelaisen The Heraldin hallitsevin diskurssi kolerauutisoinnissaan oli hyökkäävä diskurssi, josta voidaan lukea esiin ne asenteet ja ajatukset, jotka edustavat lehden omistavaa presidentti Robert Mugaben valvomaa valtiokoneistoa: silmien sulkeminen oman maan ongelmille, kansalaisten syyttäminen hallinnon virheistä ja länsimaiden syyttely. Helsingin Sanomissa hallitsevin oli maailmanlopun diskurssiksi nimetty puhetapa. Se antaa Zimbabwesta sellaisen kuvan, että loppu on hyvin lähellä, ellei jo tullut, inflaatio laukkaa, ihmisiä kaatuu koleraan ja hirmuhallitsija paistattelee kaiken kurjuuden keskellä. The Heraldissa lähes kaikki diskurssit läpäisevä teema on hallituksen kyky ratkaista ongelmat. Tässä kohtaa diskurssit lehtien välillä ovat vahvimmalla törmäyskurssilla. Helsingin Sanomat jopa halveksii Zimbabwea uutisoinnissaan. Se nauraa sarkastisen kuivasti esimerkiksi maan inflaatio-ongelmille. Robert Mugabesta piirtyy lehdestä riippuen kaksi hyvin erilaista, täysin vastakkaista kuvaa. The Heraldissa Zimbabwen hallitus ja Mugabe nähdään kriisin ratkaisijoina, Helsingin Sanomissa taas kyvyttöminä ratkaisemaan maata vaivaavia ongelmia. Tämä tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, miten kehitysmaista, erityisesti Afrikan maista, raportoidaan suomalaisessa mediassa: elämä nähdään ensisijaisesti kurjana ja köyhänä, olot voivat parantua vain länsimaiden avulla, matka onneen on mutkikas ja ongelmia on paljon. Afrikkalaisen valtiollisen lehden uutisointi taas vahvistaa niitä stereotypioita, joita sille on asetettu: maan ongelmia vähätellään ja vallassa olevaa puoluetta suojellaan ja kehutaan.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Herald
dc.subject.other Helsingin Sanomat
dc.title Koleraepidemia Zimbabwessa : diskurssianalyysi The Heraldin ja Helsingin Sanomien uutisoinnista
dc.title.alternative Diskurssianalyysi The Heraldin ja Helsingin Sanomien uutisoinnista
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210312831
dc.subject.ysa kolera
dc.subject.ysa kehitysmaat
dc.subject.ysa painovapaus
dc.subject.ysa sananvapaus
dc.subject.ysa uutisointi
dc.subject.ysa Afrikka
dc.subject.ysa Zimbabwe
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine journalistiikka fi
dc.contributor.oppiaine Journalism en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-10-31T17:30:05Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record