"Hämäriä kapistuksia" : sydän ja sielu - sanamerkitysten kontekstuaalisesta rakentumisesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaukonen, Suvi
dc.date.accessioned 2012-10-24T06:50:39Z
dc.date.available 2012-10-24T06:50:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233155
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40074
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210242770 en
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan kahden substantiivin tapaustutkimuksen kautta yksittäisten sanojen merkityksen rakentumista tekstissä. Tutkimuskohteena on merkitykseltään tavalla tai toisella läheisten substantiivien sydän ja sielu merkitysten ja keskinäisen semanttisen suhteen representaatiot erilaisissa käyttökonteksteissa. Pääaineistoina toimivat Raamatun uusimman käännöksen Evankeliumi- ja Psalmitekstit, ja täydentävinä aineistoina kahdeksan nykykielenkäyttäjän suulliset haastattelut sekä viisi erilaista sanakirjaa. Aineistojen sanaesiintymien erilaisten piirteiden teemoittelu ja analyysi mahdollistaa tutkittujen sanojen mahdollisten merkitysten kartoittamisen. Metodi nojaa sanasemantiikan ja korpustutkimuksen teorioihin siitä, miten merkityksiä on mahdollista tutkia. Kyseessä on siis tekstuaaliseen lähikontekstiin perustuva semanttinen analyysi yksittäisten sanojen merkityksen rakentumisesta. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisina sanat sielu ja sydän esiintyvät aineistoissa: millaisia merkityksiä ne saavat ja miten nuo merkitykset ilmenevät? 2. Missä määrin ja millä tavoin näiden sanojen merkitysalat ovat yhteneväiset? Sekä laajempana kysymyksenä: miten yksittäisen substantiivin merkitystä voidaan tutkia? Tarkastellut sielun ja sydämen erilaiset käyttötilanteet ja lauseyhteydet tarjoavat monipuolisen valikoiman erilaisia merkityksiä sekä katsauksen keinoihin, joilla yksittäin tutkittuja sanoja ympäröivät rakenteet voivat vaikuttaa sanan merkityksen määräytymiseen. Tutkielma osoittaa, että monissa aineistojen osissa sydämen ja sielun moninaiset merkityskentät limittyvät eri tavoin. Toisaalta niille voidaan antaa myös omia, erityisiä määritelmiään, vaikka nämä määritelmät vaihtelevatkin eri yhteyksissä. Tutkimuksen myötä kävi selväksi, että ”sanamerkitys” on rajoiltaan häilyvä ilmiö, mutta sanamerkityksen käsite voi silti toimia hyödyllisenä työkaluna kielentutkimuksessa.
dc.format.extent 85 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Raamattu
dc.title "Hämäriä kapistuksia" : sydän ja sielu - sanamerkitysten kontekstuaalisesta rakentumisesta
dc.title.alternative Sydän ja sielu - sanamerkitysten kontekstuaalisesta rakentumisesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210242770
dc.subject.ysa semantiikka
dc.subject.ysa korpuslingvistiikka
dc.subject.ysa evankeliumit
dc.subject.ysa psalmit
dc.subject.ysa sielu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.date.updated 2012-10-24T06:50:40Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record