Viittova monikielinen lapsi : vanhempien kokemuksia viittomakielisen lapsen monikielisyydestä resurssina

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sironen, Satu
dc.date.accessioned 2012-10-22T12:48:40Z
dc.date.available 2012-10-22T12:48:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233062
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40057
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210222751 en
dc.description.abstract Työni tutkii viittomakielisen monikielisen perheen vanhempien kokemuksia perheensä ja lapsensa monikielisyydestä. Tavoitteena on selvittää, miten monikielisyyden resurssi ilmenee viittomakielisessä perheessä, jossa käytetään kahta eri viittomakieltä sekä kuinka vanhemmat kokevat perheensä monikielisyyden arjessa. Työn pyrkimyksenä oli saada vanhemmat reflektoimaan itseään heidän omien kokemustensa kautta ja antaa tukea lisäämällä vanhempien tietoisuutta perheensä monikielisyydestä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Bronfenbrennerin (1979) luoma ekologinen kehitysmalli. Ekologisessa teoriassa lapsen kasvuympäristö koostuu eritasoisista, sisäkkäisistä tasoista. Bronfenbrenner jakaa systeemit neljään tasoon: mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemiin. Mikrosysteemissä, jonka ympäristönä on koti, lapsen kehitykseen vaikuttavat ihmisten välinen vuorovaikutus sekä erilaiset muut toiminnat ja ihmisten roolit kyseisessä ympäristössä. Lähtökohtana työhön on, että perheen kielenkäytössä ja arjessa yksilöllinen prosessi kytkeytyy yhteisölliseen erilaisten suhteiden ja roolien kentässä (Mäntylä, Pietikäinen, Dufva 2009). Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus ja induktiivinen eli aineistolähtöinen. Tutkimukseni aineisto perustuu yhden perheen vanhempien kokemuksiin. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty aiemmin vähän käytettyjä metodeja eli vanhempien itsensä tuottaman visuaalisen aineiston ja teemahaastattelujen yhdistämistä. Tässä tutkimuksessa visuaalisena aineistona on vanhempien täyttämä kielipäiväkirja, joka sisälsi kolme eri tehtävää: kieliverkosto (mitä kieltä lapsi käyttää ja kenen kanssa), kielenkäyttötilanteet (missä tilanteissa lapsi käyttää eri kieliä) ja kelloaktiviteetti (lapsen päivänkulku - mitä kieliä lapsi käyttää vuorokauden aikana). Lisäksi kielipäiväkirja toimii havainnollistavana välineenä kuvaamaan lapsen ja perheen monikielistä arkea. Työssä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perheen monikielisyyteen vaikuttavat monet tekijät. Kieliverkostosta selviää, että lapsen ympärillä on viisi kieltä – kaksi viitottua kieltä ja kolme puhuttua kieltä, joiden lisäksi on vielä kahden kielen viitottua puhetta. Bronfenbrennerin kuvaamat systeemit kohtaavat perheen arjessa. Vanhempien kielitausta ja koulutus sekä asuinpaikan kieliolot ja yhteiskunnalliset palvelut vaikuttavat perheen kielivalintoihin ja aktiiviseen panostamiseen lapsen kasvamiseen monikieliseksi. Vanhemmat kokevat lapsensa monikielisyyden positiivisena voimavarana, mutta kielivalintojen tekeminen ei ole yksinkertaista.
dc.format.extent 59 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other monikielisyys
dc.subject.other viittomakieli
dc.subject.other resurssi
dc.subject.other perhe
dc.subject.other vanhempien kokemukset
dc.subject.other kielenkäyttö
dc.subject.other kielivalinta
dc.title Viittova monikielinen lapsi : vanhempien kokemuksia viittomakielisen lapsen monikielisyydestä resurssina
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210222751
dc.subject.ysa monikielisyys
dc.subject.ysa viittomakieli
dc.subject.ysa resurssit
dc.subject.ysa perhe
dc.subject.ysa vanhemmat
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa kielenkäyttö
dc.subject.ysa kielivalinnat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomalainen viittomakieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish Sign Language en
dc.date.updated 2012-10-22T12:48:40Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record