Luottamus, sitoutuminen ja vaikutusmahdollisuudet markkinointiyhteenliittymässä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kohtanen, Jani
dc.date.accessioned 2012-10-19T06:21:44Z
dc.date.available 2012-10-19T06:21:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232887
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40038
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa selvitettiin sitoutumisen merkitystä organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu organisaatioiden välistä luottamusta, sitoutumista, päätöksentekoa ja valtaa käsittelevästä kirjallisuudesta. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kolmessa vaiheessa. Aineiston analyysissa käytettiin laadullisia menetelmiä, joita täydennettiin soveltuvin osin määrällisillä menetelmillä. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä sitoutumisen merkityksestä organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Tulosten perusteella sitoutuminen on monitahoinen ilmiö, joka on ainakin osittain resurssisidonnaista. Yksityisen puolen organisaatiot sitoutuvat yhteistyöhön vahvemmin, kuin julkisen puolen organisaatiot. Tutkimus tarjoaa työkaluja organisaatioiden välisten suhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Organisaatioiden johdossa olevien henkilöiden tulee pystyä tunnistamaan motiivit yhteistyöhön ja ymmärtää sitoutumisen merkitys suhteiden hoidossa.
dc.format.extent 63 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other organisaatioiden välinen yhteistyö
dc.subject.other markkinointiyhteistyö
dc.subject.other luottamus
dc.subject.other sitoutuminen
dc.subject.other vaikutusmahdollisuudet
dc.title Luottamus, sitoutuminen ja vaikutusmahdollisuudet markkinointiyhteenliittymässä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210192730
dc.subject.ysa organisaatiot
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa markkinointi
dc.subject.ysa luottamus
dc.subject.ysa sitoutuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en
dc.date.updated 2012-10-19T06:21:45Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record