Juuret tässä maassa : kansakunnan ja sukupuolen representaatiot banaalina nationalismina XZ-hiustenhoitotuotteiden mainonnassa 2000-2009

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Saarinen, Petra
dc.date.accessioned 2012-10-17T07:56:36Z
dc.date.available 2012-10-17T07:56:36Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232675
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210172701 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40010
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee kansallisten teemojen käyttöä suomalaisessa nykymainonnassa kansakunnan, kansallisen identiteetin sekä sukupuolen tuottamisen näkökulmasta. Keskeisenä teoriana tutkimus hyödyntää Michael Billigin ajatuksia banaalista nationalismista eli arkisesta ja lähes huomaamattomasta vakiintuneiden kansakuntien nationalismin muodosta. Tutkimus kysyy, millaisia suomalaisuuden ja suomalaisen sukupuolen representaatioita mainoksissa on. Lisäksi kuvia ja kuvauksia punnitaan niiden konventionaalisuuden kannalta kysyen, tuotetaanko mainoksissa uudenlaisia kansakunnan ja sukupuolen representaatioita. Tutkimuksessa kohdeilmiötä tarkastellaan rajatussa, esimerkinomaisessa aineistossa. Aineiston muodostavat vuosina 2000–2009 julkaistut suomalaisen XZ-hiustenhoitotuotesarjan 21 mainosta. Tutkimusmenetelmänä on kuvaanalyysi, jossa yhdistyvät lähiluku, Roland Barthes’in semiotiikan alaan lukeutuvat ajatukset kuvasta sekä valikoidut kuva-analyysiin soveltuvat semioottiset käsitteet. Analyysin tuloksena aineistosta erottuu viisi erilaista temaattista ryhmää: suomalaisuus on esitetty 1) nykysuomalaisten naisten juurina luonnossa ja perinteessä, 2) urbaanina ja nykyaikaisena, 3) nykykulttuurin suurmiehinä, 4) vaihtelevana tai rankkana ilmastona ja siinä elämisenä sekä 5) ahkerana ja sisukkaana kansanluonteena. Keskeisimmiksi suomalaisuuden edustajiksi aineistossa nousevat luonto, perinne ja suomalainen ihminen. Suomalaisuus näyttäytyy aineistossa pääosin homogeenisena. Suomalainen sukupuoli on esitetty sukupuolittuneena niin, että naisen roolit poikkeavat miehen vastaavista selvästi. Tarkasteltaessa aineistoa kokonaisuutena piirtyy näkyviin toistuva teema, jossa perinteiseen suomalaiseen asetelmaan on istutettu ripaus nykysuomalaisuutta. Tuloksista voidaan päätellä, että aineisto tuottaa suomalaisuutta, joka on osin konventionaalista, mutta osin myös uudenlaista. Tulokset osoittavat kansallisten teemojen voivan olla vahvasti esillä arkisessa mainonnassa ja mainonnan voivan osallistua suomalaisuuden määrittelyyn ja tuottamiseen. Tutkimus tarjoaa suomalaisen kansakunnan ja identiteetin rakentumista koskevaan keskusteluun yhden, nykyaikaan painottuvan näkökulman. fi
dc.format.extent 111 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other kansallinen identiteetti
dc.subject.other mainonta
dc.subject.other nationalismi
dc.subject.other sukupuoli
dc.subject.other suomalaisuus
dc.title Juuret tässä maassa : kansakunnan ja sukupuolen representaatiot banaalina nationalismina XZ-hiustenhoitotuotteiden mainonnassa 2000-2009
dc.title.alternative Kansakunnan ja sukupuolen representaatiot banaalina nationalismina XZ-hiustenhoitotuotteiden mainonnassa 2000-2009
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210172701
dc.subject.ysa 2000-luku
dc.subject.ysa kansallinen identiteetti
dc.subject.ysa mainonta
dc.subject.ysa nationalismi
dc.subject.ysa sukupuoli
dc.subject.ysa suomalaisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-17T07:56:36Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record