Foreign language teaching : a comparison of performance of Finnish 6th and 9th graders

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Saarelainen, Aino
dc.date.accessioned 2012-10-10T14:24:11Z
dc.date.available 2012-10-10T14:24:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39952
dc.description.abstract Tieto foneemisten aakkosten hallinnan tasosta on olennaista, koska suullinen viestintä on tärkeässä osassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja koska foneemisiin aakkosiin perustuvan opetusmetodin on todettu korjaavan väärinkäsityksiä kielen lausumisessa. Aiempi tutkimus on keskittynyt tutkimaan, millaiset ääntämisongelmat ovat tyypillisiä suomalaisille ja kuinka erilaisia lausumismalleja voidaan käyttää englannin opetuksessa. Kuitenkaan peruskoulun oppilaiden foneemisten aakkosten hallintaa ei ole aikaisemmin tutkittu. Tämä tutkimus selvittää, hallitsevatko kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset foneemiset aakkoset ja onko ikäryhmien välillä eroa hallinnan tasossa. Tutkimus vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Onko kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten välillä eroa foneemisten aakkosen hallinnan tasossa? 2. Onko foneemisia aakkosia opetettu oppilaille? Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon vastasi 23 oppilasta 6. luokalta ja 18 oppilasta 9. luokalta. Aineistoa arvioitiin aiemman tutkimuksen valossa kiinnittäen erityistä huomiota yleensä suomalaisille vaikeina pidettyihin äänteisiin. Suurimmassa osassa kysymyksistä yhdeksäsluokkalaiset hallitsivat foneemiset aakkoset kuudesluokkalaisia paremmin, mutta kuudesluokkalaiset osoittivat erityistä tietoa yksittäisistä symboleista kuten schwa ə. Oppilaiden mukaan suurimmalle osalle oli opetettu reseptiivisiä taitoja foneemisissa merkeissä molemmissa ikäryhmissä. Tutkimus on arvokas tutkimuskentälle, koska se antaa tietoa, kuinka paljon foneemisia symboleita jo opetetaan peruskoulussa ja kuinka hyvin oppilaat jo ymmärtävät niitä. Tutkimuksella saavutettua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi valittaessa sopivaa opetusmetodia Suomen peruskouluille. fi
dc.format.extent 32
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kielitiede
dc.subject.other englannin kieli
dc.subject.other äänteet
dc.subject.other perusopetus
dc.title Foreign language teaching : a comparison of performance of Finnish 6th and 9th graders
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210102651
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-10-10T14:24:11Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record