Hajun sosiologiaa? : ympäristösosiologinen tapaustutkimus jätepuiston lähiasukkaiden riski- ja haittakokemuksista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vuori, Arto
dc.date.accessioned 2012-10-04T10:50:51Z
dc.date.available 2012-10-04T10:50:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231688
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210042596 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39890
dc.description.abstract Tämän tapaustutkimuksen tehtävänä on selvittää kymenlaaksolaisen Ekopark - yrityspuiston lähialueen asukkaiden haittakokemuksia ja riskikäsityksiä syksyllä 2007 kerätyn aineiston valossa. Ekopark on Anjalankosken Keltakankaalla sijaitseva jätteiden kierrätykseen ja loppusijoitukseen erikoistunut yrityspuisto. Tutkimus pyrkii selvittämään, miten Ekoparkin lähiasukkaat suhtautuvat siihen, että he asuvat jätepuiston läheisyydessä, ja miten se heijastuu heidän haitta- ja riskikokemuksissaan. Ilmiötä tarkastellaan niin määrällisesti kuin laadullisesti. Tutkimus on suoritettu tilaustutkimuksena ja kyseessä on sen viimeinen teoreettinen loppuraportti. Tutkimuksen näkökulma on ympäristösosiologinen. Teoreettinen viitekehys pyrkii hyödyntämään saksalaisen sosiologi Niklas Luhmannin järjestelmäteoreettista ajattelua, jossa yhteiskunnan ymmärretään muodostuvan kommunikaatiosta. Näin ollen tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita lähiasukkaita havainnoimalla ja haastattelemalla tuotetusta haittoja ja riskejä koskevasta kommunikaatiosta. Tutkimus on monimenetelmäinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty lomaketutkimuksena ja haastatteluin. Ensimmäisen aineiston muodostaa syksyllä suoritettu lomaketutkimus, joka lähetettiin kaikkiin lähialueeksi rajatun alueen kotitalouksiin (400 kpl). Palautuneita lomakkeita oli 160, joten vastausprosentiksi muodostui 40. Lomaketutkimuksen lisäksi alueella suoritettiin 15 teemahaastattelua niiden asukkaiden keskuudessa, joiden tiedettiin olleen tekemisissä Ekoparkin kanssa. Määrällistä aineistoa esitellään lähinnä deskriptiivisellä tasolla ja laadullista aineistoa teemoitellen. Aineiston valossa näyttää siltä, että alueen asukkaat ovat kokeneet haittoja erityisesti alueen hajuihin liittyen. Asukkaiden keskuudessa voi sanoa esiintyvän vastustusta, mutta ei järjestäytyneessä muodossa. Pikemminkin tulokset osoittavat, että ihmiset suhtautuvat alueen toimintaan kriittisesti mutta sen vakiintumiseen sopeutuen. Keskeisin tutkimuksellinen tavoite oli alueen asukkaiden todellisten mielipiteiden selvittäminen, sillä alueen asukkaista ei oltu aiemmin tehty kattavaa tutkimusta. Tutkittu ilmiö pyritään myös kytkemään järjestelmäteoreettiseen käsitteistöön sekä eräisiin luottamuksesta ja riskistä käytyihin teoreettisiin pohdintoihin monimutkaistamatta kysymyksenasettelua kuitenkaan liiaksi. fi
dc.format.extent 71 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other ympäristösosiologia
dc.subject.other systeemiteoria
dc.subject.other riski
dc.subject.other sosiaalisten vaikutusten arviointi
dc.title Hajun sosiologiaa? : ympäristösosiologinen tapaustutkimus jätepuiston lähiasukkaiden riski- ja haittakokemuksista
dc.title.alternative Ympäristösosiologinen tapaustutkimus jätepuiston lähiasukkaiden riski- ja haittakokemuksista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210042596
dc.subject.ysa ympäristösosiologia
dc.subject.ysa systeemiteoria
dc.subject.ysa riskit
dc.subject.ysa sosiaaliset vaikutukset
dc.subject.ysa haju
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-04T10:50:52Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record