Verkostoituminen ja luottamus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kallio, Mikko
dc.date.accessioned 2012-10-04T10:30:24Z
dc.date.available 2012-10-04T10:30:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231684
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210042592 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39886
dc.description.abstract Robert Putnamin tutkimusten myötä sosiaaliseen pääomaan on liitetty verkostoituminen sekä sitä tukevat luottamus ja vastavuoroiset normit. Tutkimuksessa sosiaalista pääomaa lähestytään verkostoitumisen ja luottamuksen näkökulmasta. Aineistona on käytetty Lama ja luottamus – projektin kyselyaineistoa vuodelta 1999. Aineisto muodostuu kuudesta kunnasta. Aineistosta olen valikoinut analyysieni kohteeksi yhdistyksiin ja järjestöihin kuulumisen (verkostoituminen) sekä luottamusta eri ihmisryhmiin ja instituutioihin mittaavat kysymysosiot. Tutkimustehtävänä on ollut selvittää yhdistyksiin verkostoitumisen yhteyttä luottamukseen. Tutkimuksessa luottamus on jaettu Adam Seligmania ja Niklas Luhmannia mukaillen kahteen analyyttiseen tasoon. Tasot ovat luottamus ihmisiin (engl. trust) ja luottavaisuus instituutioihin (engl. confidence). Aineiston analyysivaiheessa havaittiin, että luottamus jakaantuu luontevasti myös ”lähellä ja kaukana” – tasoihin. Lähellä tarkoittaa, että luottamuksen kohde on tuttu tai paikallinen (vrt. mikrotaso). Kaukana tarkoittaa, että luottamuksen kohde on tuntematon tai valtakunnallinen (vrt. makrotaso). Näistä tasoista on muodostettu nelikenttä. Jäsenyyden yhteyttä luottamuksen eri tasoihin on selvitetty keskiarvovertailuilla (1-ANOVA). Luottamuskysymyksistä on faktorianalyysin pohjalta muodostettu summamuuttujia. Näennäisyhteyksien havaitsemiksi on yhteyden löytyessä vakioitu sukupuoli, ikä ja ammatillinen koulutus. Regressioanalyysin tulokset hylättiin, koska siihen liittyvät taustaoletuksen täyttyivät huonosti Selkein tutkimustulos on monijäsenisyyden yhteys luottamukseen ja luottavaisuuteen. Tällöin luottamus tuntuu yleistyvän verkoston ulkopuolisiin kohteisiin. Mitä useampi jäsenyys kuntalaisella on eri yhdistyksiin, sitä todennäköisemmin hän luottaa tuntemattomiin ihmisiin sekä yhteiskunnallisesti keskeisiin instituutioihin. Vastaavasti yhdistyskohtaisesti tarkasteltuna vain muutamat yhdistysjäsenyydet ovat yhteydessä luottamukseen. Kausaalinen yhteys on kuitenkin kiistanalainen, koska yhteys voi rakentua myös toisinpäin: luottavaiset ihmiset liittyvät tai ovat jäseninä eri yhdistyksissä. Tämän erittelyyn aineisto ei anna varmuutta. fi
dc.format.extent 159 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other sosiaalinen pääoma
dc.subject.other yhdistykset
dc.subject.other verkostoituminen
dc.subject.other luottamus
dc.title Verkostoituminen ja luottamus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210042592
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.subject.ysa järjestöt
dc.subject.ysa verkostoituminen
dc.subject.ysa luottamus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-04T10:30:24Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record