Sosiaalityö sairaalaorganisaatioissa : sairaanhoitopiirien johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä sosiaalityöstä, sen asemasta ja kehittämisestä sairaalaorganisaatioissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hillukkala, Satu
dc.date.accessioned 2012-09-27T12:31:47Z
dc.date.available 2012-09-27T12:31:47Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231326
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209272528 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38654
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sairaanhoitopiirien johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä erikoissairaanhoidon sosiaalityöstä, sen asemasta ja kehittämisestä sairaanhoitopiireissä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia myös kahden eri organisaatioryhmän; hallintokeskuksen ja organisaatiorakenteessa porrasta alempana työskentelevän vastuualue- , tulosyksikkö- ja toimialuetason välillä. Tutkimusotteena toimii survey-tutkimus. Tutkimusta varten tehtiin sähköinen kyselylomake ja se suunnattiin sairaanhoitopiirien johtajille, hallintoylilääkäreille, johtajaylilääkäreille, hallintoylihoitajille, henkilöstöjohtajille sekä organisaatiorakenteesta riippuen vastuualueiden, tulosyksiköiden tai toimialueiden johtajille. Kvantitatiivinen aineisto muodostaa tutkimuksessa pääaineiston ja sen analysoinnissa käytettiin pääkomponenttianalyysiä, erotteluanalyysiä ja T-testiä. Kvalitatiivinen aineisto toimii täydentävänä aineistona ja sen analysointi tapahtui teemoittelun avulla. Tutkimus toi esille sen, että lähes kaikki vastaajista näkivät sosiaalityön tärkeänä potilaan kokonaishoidossa. Sosiaalityöntekijän asemaan moniammatillisessa ryhmässä vastaajien mielestä vaikutti sosiaalityöntekijän oma suhtautuminen työhönsä ja korkea ammattitaito ja kouluttautuminen. Vastauksista ilmeni, että yhteydenpito sosiaalityöntekijöiden ja hallinnon työntekijöiden välillä oli melko vähäistä. Suurin osa vastaajista näki sosiaalityön näkökulman tarpeellisena sairaanhoitopiirin hallinnollisessa päätöksenteossa. Yhtä suuri osa vastanneista kuitenkin nosti esille sen, ettei sosiaalityön näkökulmaa hallinnollisessa päätöksenteossa oteta heidän mielestään hyvin huomioon. Vastauksista tuli ilmi myös se, että sosiaalityöntekijän rooli rinnastettiin melko usein hoitajan rooliin. Johtavat viranhaltijat olivat tämän tutkimuksen mukaan kehitysmyönteisiä sosiaalityön suhteen, mutta 70 % vastaajista toi esille sen, että sosiaalityötä organisaatioissa oli kehitetty vähän tai ei lainkaan. Tutkimus osoitti, että yhteydenpito hallintokeskuksesta sosiaalityöntekijöihin oli vähäisempää kuin vastuualue-, tulosyksikkö- ja toimialuetasolta. Lisäksi hallintokeskuksessa työskentelevien ryhmä oli enemmän samaa mieltä siitä, että 1) erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijän tärkeimpiä tehtäviä olivat asiakkaan/potilaan oikeuksien ajaminen ja asiakkaan/potilaan hyvinvoinnin kartoittaminen ja edistäminen 2) sosiaalityö on tunnettavaa ja saatavaa sekä 3) sosiaalityöntekijöiden asiantuntemus sairaanhoitopiirien hallinnollisessa päätöksenteossa on tarpeellista. fi
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other sosiaalityön asema
dc.subject.other byrokraattinen organisaatio
dc.subject.other terveyshallinnon näkökulma
dc.title Sosiaalityö sairaalaorganisaatioissa : sairaanhoitopiirien johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä sosiaalityöstä, sen asemasta ja kehittämisestä sairaalaorganisaatioissa
dc.title.alternative Sairaanhoitopiirien johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä sosiaalityöstä, sen asemasta ja kehittämisestä sairaalaorganisaatioissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209272528
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa sairaalat
dc.subject.ysa erikoissairaanhoito
dc.subject.ysa byrokratia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Survey-tutkimus
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-27T12:31:47Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record