Autonimisen subjektiviteetin mahdollisuus : mimeettisyyden potentiaali Theodor W. Adornolla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lehmuskenttä, Antero
dc.date.accessioned 2012-09-26T10:59:35Z
dc.date.available 2012-09-26T10:59:35Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231256
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209262514 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38643
dc.description.abstract Tutkielmassani käsittelen subjektiviteetin muodostumista. Valistuksesta lähtien autonomisuuden ihanne on muokannut käsitystämme subjektista. Todellinen subjekti on järkensä ja tahtonsa voimalla toimistaan päättävä yksilö. Autonomisuuden ajatus merkitsee mahdollisuutta ylipäätään erottaa yksilöllisyys yhteisöllisyydestä. Yksilöllisyyden synty mahdollistaa subjektin erottautumisen paitsi yhteisöstään, myös ympäristöstänsä sanan laajassa merkityksessä. Työssäni tutkistelen yksilöllisyyden ajatuksen muodostumista ja sen seurauksia. Theodor W. Adornon mukaan luonnontieteellinen ja eksistentiaalinen ajattelu ovat epätosia yksipuolisuutensa vuoksi. Adorno vastustaa sekä ajatusta absoluuttisesta yksilöllisyydestä (eksistentialismi) että järjen objektiivisesta näkökulmasta (laskelmoivaksi järjeksi taantunut valistus). Molemmat ajatukset ovat valistuksen yksipuolisia perillisiä. Absoluuttisen yksilöllisyyden ongelmallisuus on sen objektittomuudessa ja objektiivisuuteen pyrkivän järjen ongelmallisuus on sen subjektittomuudessa. Adornon filosofia on hegeliläistä dialektisuuden korostuksessaan. Subjekti ja objekti ovat jatkuvassa, ratkeamattomassa dialektiikassa toistensa kanssa. Modernille tyypillisessä halussamme ylittää tämä dialektiikka ja yksinkertaistaa olemisemme teemme hallaa inhimillisyydellemme. Olemme rakentaneet autonomisuuden ihanteen, muttemme onnistu toteuttamaan sitä. Sikäli kuin emme ymmärrä yksilöllisyyden dialektista ydintä, emme ymmärrä itseämme emmekä toiseutta. Autonomisuuden tavoittelusta tulee patologista, mikä tekee paradoksaalisesti autonomisuuden saavuttamisen mahdottomaksi. Adorno tuo yksilön dialektisen ytimen esiin mimesiksen käsitteen kautta. Mimeettisyys on ominaisuus, joka merkitsee suuntautumista toiseuteen jäljittelemällä tätä. Adorno pyrkii hajottamaan subjektin ja objektin jäykkän raja-aidan asettamalla jäljittelyn yksilöllisyyden perustaksi. Adorno esittää autenttisuuden jargonin pyrkimyksenä peittää yksilöllisyyden mimeettinen ydin. Autonomisen subjektiviteetin realisoitumista ehkäisee jargonin retoriikka, joka uskottelee meidän jo saavuttaneen tämän modernia konstituoivan ihanteen. Tutkielmassani esittelen myös pedagogisen näkökulman autonomisen subjektiviteetin rakentumiseen. Kasvattajan ja opettajan on ymmärrettävä yksilöllisyytemme rajallisuus, mutta myös sen potentiaali kyetäkseen saattamaan kasvatettavan kohti autonomisuutta. Autonomian pedagogisen aspektin esille nostaminen konkretisoi Adornon ajattelua sikäli kuin se on mahdollista ja suotavaa. Tutkielmassani esitän autonomisen subjektiviteetin ehdoksi yksilön mimeettisyyden rakentavan toteutumisen. Toiseus on tunnustettava yksilöllisyyden lähtökohdaksi, muttei kuitenkaan yksilöä fatalistisesti määrääväksi ulkopuolisuudeksi. Filosofinen ymmärrys asiasta on ensi askel tälle prosessille. Aidon muutoksen on tapahduttava kuitenkin ennen kaikkea ei-käsitteellisellä tasolla. fi
dc.format.extent 84 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Adorno, Theodor W
dc.subject.other Kafka, Franz
dc.title Autonimisen subjektiviteetin mahdollisuus : mimeettisyyden potentiaali Theodor W. Adornolla
dc.title.alternative Mimeettisyyden potentiaali Theodor W. Adornolla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209262514
dc.subject.ysa autonomia
dc.subject.ysa autenttisuus
dc.subject.ysa mimesis
dc.subject.ysa pedagogiikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-26T10:59:35Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record