Persoonallisuuden ja oppimistyylin välinen yhteys

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Savolainen, Kaisu
dc.date.accessioned 2012-09-19T09:57:23Z
dc.date.available 2012-09-19T09:57:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226979
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209192448 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38579
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa pyrittiin selvittämään onko persoonallisuuden ja oppimistyylin välillä yhteyttä ja millainen tämä yhteys on. Tämänkaltaista tutkimusta ei juuri ole tehty Suomessa, vaikka kansainvälisesti, erityisesti Euroopassa, persoonallisuuden ja oppimistyylin välistä yhteyttä on tutkittu jo vuosikymmeniä. Tutkimusjoukkona oli 855 Suomen Mensa ry:n jäsentä. Tutkimus toteutettiin postitse lähetetyllä kyselylomakkeella ja analyysi toteutettiin erilaisin tilastollisin menetelmin, joista tulosten kannalta keskeisin oli regressioanalyysi. Persoonallisuuden taustateoriana käytettiin Lewis R. Goldbergin Big Five -mallia ja oppimistyylin taustateoriana toimi David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria. Golbergin Big Five - mallissa persoonallisuuspiirteet ovat ekstraversio, sovinnollisuus, tunnollisuus, tunne-elämän tasapaino ja äly. Kolbin teoriasta tutkimuskohteeksi valittiin ne neljä oppimistyyliä, jotka ovat keskeisimmät elementit kokemuksellisen oppimisen teoriassa. Ne ovat kokeminen, ajattelu, havainnointi ja tekeminen. Taustamuuttujiksi valittiin ikä, sukupuoli, koulutustaso ja ammattiluokka. Tulokset osoittivat, että persoonallisuuden ja oppimistyylin välillä on selvä yhteys. Ekstraversio ja tunnollisuus olivat keskeisimmät piirteet persoonallisuuden ja oppimistyylin välisessä yhteydessä. Molemmat olivat joko negatiivisessa tai positiivisessa yhteydessä jokaiseen oppimistyyliin. Ekstraversio vaikutti merkittävimmin havainnointiin negatiivisesti ja tekemiseen positiivisesti. Tunnollisuus taas oli vahvimmin positiivisessa yhteydessä ajatteluun ja tekemiseen, ja negatiivisessa yhteydessä kokemiseen. Äly vaikutti melko vahvasti sekä kokemiseen että havainnointiin. Sovinnollisuudella oli heikko negatiivinen yhteys ajatteluun ja tekemiseen. Tunne-elämän tasapaino ei ollut yhteydessä mihinkään oppimistyyliin. Taustamuuttujista ammattiluokka vaikutti persoonallisuuden ja oppimistyylin väliseen yhteyteen. Tutkimusjoukon erityislaatu saattoi vaikuttaa yhteyksien voimakkuuteen, mutta erityislaadun ei katsottu vaikuttavan yhteyksien suuntaan tai olemassaoloon. Tuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa erityisesti aikuisten oppijoiden parissa tai työssäoppimisen tutkimuksessa.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other persoonallisuus
dc.subject.other oppimistyyli
dc.subject.other Big Five
dc.title Persoonallisuuden ja oppimistyylin välinen yhteys
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209192448
dc.subject.ysa persoonallisuus
dc.subject.ysa oppimistyylit
dc.subject.ysa big five -teoria
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Education en
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi
dc.date.updated 2012-09-19T09:57:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record