Kuulluksi tuleminen peruskoulun aikana : nuorten narratiivinen paluu koulukokemuksiin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaustinen, Päivi
dc.date.accessioned 2012-08-29T09:26:17Z
dc.date.available 2012-08-29T09:26:17Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224803
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208292279 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38425
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten kokemuksia peruskouluaikaisesta kuulluksi tulemisesta. Narratiivisen haastatteluaineiston avulla selvitettiin, millaisia asioita nuori liittää kuulluksi tulemiseensa, miten hän kokee tulleensa kuulluksi ja millaisia asioita hän on jäänyt kaipaamaan kuulluksi tulemisessaan. Aineisto kerättiin narratiivis-dialogisella haastattelulla toisen asteen oppilaitoksien kautta tavoitetuilta nuorilta. Haastattelujen aikana piirretyt elämänviivapiirrokset täydensivät kahdeksan nuoren koulutarinointia. Elämäviivapiirrokset jäsensivät kerrontaa ja toimivat aineiston analysoinnin tukena. Narratiivisen aineiston lukutapana oli etsiä kuulluksi tulemiseen liittyviä teemoja. Tematisoinnin avulla aineistosta saatiin esiin teemat, joiden sisältöjen luenta jatkettiin. Teemojen alle koottujen haastattelukatkelmien tiivistämisen sekä elämänviivapiirroksien tarkastelun myötä hahmottuivat tarinoissa olevia kulminaatiopisteitä. Näiden pohjalta tyyppikomposition avulla luotiin nuorten elämää konfiguroivat tyyppitarinat. Teemat, joiden pohjalta tarinat luotiin olivat: suhde opettajaan, vertaissuhteet, oppiminen ja opetus, kodin tuen merkitys ja osallistumisen mahdollisuudet. Fiktiivisesti tuotetut nuoret kertovat uudelleen rakennetut kuulluksi tulemisen tarinat, joiden sisällöt ja kontekstit sijoittuvat peruskouluaikaan. Kuulluksi tuleminen koulussa rakentui vuorovaikutuksessa niin opettajien kuin oppilastovereiden kanssa. Nuoret kaipasivat läpi kouluaikansa opettajan ymmärtävää ja huolehtivaa läheisyyttä ja ammattitaitoista opetusta, johon katsottiin kuuluvan innostavan ilmapiirin ja työrauhan. Tämä puolestaan mahdollisti oppimisen, jonka toteutuminen kytkeytyi myös kuulluksi tukemiseen. Vertaisryhmässä kuulluksi tuleminen muotoutui hyväksymisestä ja mukanaolosta. Kiusaaminen puolestaan ilmensi ryhmästä sulkemista niin henkisesti kuin fyysisestikin ja osoitti, millaista oppilaan elämä on, kun kuulluksi tulemista ei tapahdu vertaisten kesken. Kodin yhteydenpito ja avoin keskustelu opettajien kanssa rakensivat kuulluksi tulemista oppilaan näkökulmasta myönteisesti. Vastaavasti nuoret tuottivat kielteisiä tarinoita tilanteissa, joissa yhteydenpito kouluun ei toiminut tai keskusteluyhteyttä ei rakentunut. Osa kuulluksi tulemisesta muotoutui osallistumisen toiminnallisiin muotoihin. Positiiviset kuulluksi tulemisen kokemukset koulussa heijastivat myönteistä asennoitumista kouluntyötä kohtaan, koulussa viihtymistä, oppilaan saamaa tukea koulutehtäviinsä sekä luottavaista suhdetta koulun aikuisiin sekä vertaissuhteiden tasapainoisuutta.
dc.format.extent 128 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other kuulluksi tuleminen
dc.title Kuulluksi tuleminen peruskoulun aikana : nuorten narratiivinen paluu koulukokemuksiin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208292279
dc.subject.ysa koululaiset
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa osallisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-29T09:26:17Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record