Syrjäytyneistä huolehtimassa : syrjäytymisen biopoliittinen rationaalisuus Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sandberg, Otso
dc.date.accessioned 2012-08-21T07:25:58Z
dc.date.available 2012-08-21T07:25:58Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224392
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208212206 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38337
dc.description.abstract Syrjäytyminen on yksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomessa käydyn huonoosaisuuskeskustelun käytetyimmistä käsitteistä. Samalla siitä on tullut sosiaalipoliittinen ja journalistinen iskusana. Syrjäytymiskeskustelussa huomio on kiinnitetty syrjäytyneiden määrään ja taustaan sekä syrjäytymisen indikaattoreihin, vaikutuksiin ja syihin. Sen sijaan kysymykset siitä, miksi ja ennen kaikkea miten syrjäytymiskeskustelua käydään, on sivuutettu lähes täysin. Tämä Pro gradu-tutkielma pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen analysoimalla julkista syrjäytymiskeskustelua biopoliittisen rationaalisuuden käsitteen näkökulmasta. Määrittelen syrjäytymisen biopoliittisen rationaalisuuden diskursiiviseksi muodostelmaksi, joka mahdollistaa syrjäytymisestä puhumisen ja syrjäytyneiksi luokiteltujen elämään puuttumisen. Tällä rationaalisuudella on neljä peruspiirrettä. Sillä on oma idiomaattinen kieli, moraalinen muoto, episteeminen luonne ja se voidaan kääntää eri asianyhteyksiin ja aikakausiin. Analyysissa käytettävät tutkimuskysymykset määrittyvät näiden neljän piirteen kautta. Tutkimus ei ole foucault´laista hallinnan analytiikkaa tai perinteistä syrjäytymistutkimusta, vaan median yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, joka saa lähtökohtansa ja käsitteellisen työkalupakkinsa juuri kahdesta ensin mainitusta. Tämän tutkimuksen viitekehys on konstruktionistinen. Tutkimuksen aineisto muodostuu Helsingin Sanomien syrjäytymistä käsittelevistä pääkirjoituksista vuosilta 1990, 1994, 1998, 2002 ja 2006. Aineisto sisältää yhteensä 43 pääkirjoitusta. Tutkimusmetodina toimii julkisen keskustelun analyysi, joka on rakennettu sekä diskurssianalyyttisista työkaluista että A.J. Greimasin aktantti-tulkintateoriasta. Metodin avulla tulkitaan pääkirjoitusten syrjäytymiskeskustelun idiomaattisia ja moraalisia puhetapoja sekä siinä olevaa asiantuntijuutta. Helsingin Sanomien pääkirjoituksista tulkituissa tuloksissa syrjäytyminen on riski. Syrjäytymisriski ennakoidaan perinteisen asiantuntijuuden avulla, rakennetaan problematisoimalla eri elämänalueita ja se voidaan välttää tekemällä oikeita valintoja yksilön elämänkaarella. Vastuu ja moraalinen velvollisuus sekä yksilön syrjäytymisriskin vakuuttamisesta että syrjäytyneistä huolehtimisesta rakennetaan pääkirjoituksissa hyvinvointivaltiolle. Puhe syrjäytymisestä on puhetta akselilla valtio-kansalainen. Pääkirjoitusten syrjäytymisen biopoliittista rationaalisuutta voidaankin kuvata huolehtivaksi hyvinvointivaltiolliseksi rationaalisuudeksi. Tulos haastaa yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa esitetyt väitteet, joiden mukaan suomalainen huono-osaisuutta koskeva julkinen ja poliittinen keskustelu on siirtynyt hyvinvointivaltiollisesta uusliberalistiseen rationaalisuuteen ja sen mukaiseen puheeseen.
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Helsingin Sanomat
dc.title Syrjäytyneistä huolehtimassa : syrjäytymisen biopoliittinen rationaalisuus Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208212206
dc.subject.ysa syrjäytyminen
dc.subject.ysa joukkoviestintä
dc.subject.ysa rationaalisuus
dc.subject.ysa biopolitiikka
dc.subject.ysa hallinta
dc.subject.ysa diskurssi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-08-21T07:25:58Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record