Venäläisten maahanmuuttajien kotoutuminen : venäjänkielisten aikuisten maahanmuuttajien kotoutuminen Jyväskylän alueella vuosien 2007-2008 vaihteessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piippo, Niina
dc.date.accessioned 2012-08-20T10:30:02Z
dc.date.available 2012-08-20T10:30:02Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224256
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208202186 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38316
dc.description.abstract Tutkimukseni taustana on kasvava maahanmuutto Suomeen, maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtäävä politiikka ja monikulttuurinen, aikuisten maahanmuuttajien parissa tehtävä sosiaalityö. Tarkastelen työssäni maahanmuuttoa ja kulttuurista toiseen siirtymistä koskevia teorioita asettaen keskeiseksi arvoksi maahanmuuttajien integroitumisen, kotoutumisen uuteen maahan ja yhteiskuntaan. Aihepiiri on ajankohtainen, sillä elinkeinoelämän edustajat toivovat työperäisen maahanmuuton kasvua. Luontevin maahanmuutto tapahtuu lähimaista, joten venäjänkielisten osuus Suomen väestössä tulee kasvamaan sen ohessa, että syntyperältään suomalaisiksi luettavien paluumuutto jatkuu edelleen. Työni empiirinen aineisto koostuu Jyväskylässä ja sen lähikunnissa vuosien 2007 – 2008 vaihteessa tekemästäni kyselystä, jonka kohdistin venäjänkielisille aikuisille maahanmuuttajille. Tavoitteenani on kyselyyn saamieni 51 maahanmuuttajan vastausten nojalla tutkia, ovatko maahanmuuttajien kotoutumisasenteet integraatioon tähtääviä ja ovatko venäjänkieliset aikuiset maahanmuuttajat kotoutuneet Jyväskylän alueelle. Tavoitteenani on myös selvittää, mikä edistää tai vaikeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista. Peilaan eri teorioita kokoamaani tutkimusaineistoon ja tarkastelen maahanmuuttajien akkulturaatioasenteita ja kotoutumisprosessin vaiheita. Tutkimukseni keskeisin tulos on, että yleisesti ottaen venäläiset aikuiset maahanmuuttajat ovat asenteiltaan integraatioon pyrkiviä, minkä katsotaan olevan suotuisa asenne sekä yhteiskuntaan kiinnittymisen että yksilön hyvinvoinnin kannalta. Kuitenkin todellisuus esimerkiksi ystävyyssuhteissa osoittaa jonkun asteista separaatiota, eli maahanmuuttajien ystävyyssuhteissa etusijalla ovat toiset maahanmuuttajat. Tätä voidaan tulkita niin, että maahanmuuttajat asenteiltaan suuntautuisivat tutustumaan suomalaisiin ja perehtymään suomalaiseen kulttuuriin, mutta ystävyyssuhteita ei synny suomalaisten kanssa, joita venäjänkieliset luonnehtivat pidättyväisiksi ja hiljaisiksi verrattuna maanmiehiinsä. Venäjänkieliset ovat tyytyväisiä Suomessa saamiinsa julkisiin palveluihin tulkkauksen saatavuutta lukuun ottamatta ja he määrittelevät oman terveydentilansa ja taloudellisen tilanteensa kohtuullisiksi. Tutkimukseni vastaajissa oli suuri osa alle vuoden täällä oleskelleita, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että moni kokee kotoutumisprosessinsa olevan kesken ja arvioi kielitaitonsa heikoksi. Tutkittavien mielestä kotoutumista edistäisi työ, kielitaito ja sosiaaliset suhteet, mutta työllistyminen ilman kielitaitoa on vähäistä.
dc.format.extent 169 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other monikulttuurinen sosiaalityö
dc.subject.other maahanmuuttajat
dc.subject.other venäjänkieliset
dc.subject.other integraatio
dc.subject.other kotoutuminen
dc.subject.other akkulturaatio
dc.title Venäläisten maahanmuuttajien kotoutuminen : venäjänkielisten aikuisten maahanmuuttajien kotoutuminen Jyväskylän alueella vuosien 2007-2008 vaihteessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208202186
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa venäjänkieliset
dc.subject.ysa integraatio
dc.subject.ysa kotoutuminen
dc.subject.ysa kotouttaminen
dc.subject.ysa akkulturaatio
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-08-20T10:30:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record