Maidon proteiinifraktioiden vaikutus ihmisen luuydinperäisten mesenkymaalisten kantasolujen kuntoon ja luusoluerilaistumiseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lehtilahti, Elisa
dc.date.accessioned 2012-08-19T12:51:28Z
dc.date.available 2012-08-19T12:51:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224212
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208192170 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38301
dc.description.abstract On yleisesti tiedossa, että maito on terveellistä ja parantaa luun kestävyyttä. Tutkimusten perusteella osa maidon proteiineista lisää luuta muodostavien osteoblastien määrää ja ehkäisee luun haurastumista estämällä esiosteoklastien erilaistumista luuta hajottaviksi osteoklasteiksi. Osteoblastit erilaistuvat multipotenteista mesenkymaalisista kantasoluista. Tällöin maidon proteiineilla saattaa olla fysiologinen rooli luun kasvamisessa ja paranemisessa. Maidon proteiineilla voi olla myös terapeuttinen vaikutus osteoporoosin anabolisena tekijänä. Tutkimus oli osa Valion ja Turun yliopiston yhteistyöprojektia. Tutkimuksen tarkoituksena oli testata maidon seitsemän proteiinifraktion vaikutuksia mesenkymaalisten kantasolujen luusoluerilaistumiseen. Tarkoituksena oli löytää maidon proteiineja, jotka edistävät luun vahvistumista ja luusolujen kasvua. Kuntotestien avulla haluttiin selvittää maidon proteiinifraktioiden vaikutuksia kantasolujen kuntoon. Kuntotestejä tehtiin 13:lle maidon proteiinifraktiolle. P4:n, V30 lämpökäsitellyn ja ei-lämpökäsitellyn (V30 lämpö ja ei-lämpö), V50 lämpökäsitellyn ja ei-lämpökäsitellyn (V50 lämpö ja ei-lämpö), Valion kaseiiniton kaseiinifraktion (WPC) ja Valion natiivi heraproteiinifraktion (VNH) vaikutuksia tutkittiin mesenkymaalisten kantasolujen luusoluerilaistumiseen. Alkalisen fosfataasin spesifinen aktiivisuus ja muodostuneen kalsiumin määrää mitattiin luusoluerilaistumiskasvatuksista. Maidon proteiinien vaikutuksia mesenkymaalisiin kantasoluihin tutkittiin jo aiemmin ryhmässämme optimoidulla kuntotestillä. Edellä mainittujen proteiinifraktioiden lisäksi kuntotesteihin otettiin mukaan α-laktalbumiini, β-laktoglobuliini, laktoferriini, heran kasvutekijät (WGF), GMP ja natiivi heraproteiiniproteiinifraktio (NWP). Kuntotestissä käytettiin 5,5´,6,6´-tetrakloori-1,1´,3,3´- tetraetyylibenzimidazolihiilisyanidi jodia (JC-1), joka aggrekoituu hyväkuntoisten kantasolujen mitokondrioon. Mitokondrion depolarisaation aikana JC-1 vapautuu solulimaan ja muodostaa monomeerejä. JC-1 aggrekaatit ja monomeerit emittoivat eri aallonpituuksilla jolloin tulokset mitattiin virtaussytometrillä. Tulokset analysoitiin FlowJo – ohjelmalla. Kuntotestien perusteella maidon α-laktalbumiini (p=0.01), β-laktoglobuliini (p=0.001), P4− (p=0.01), V30 lämpö− (p=0.05), V50 lämpö− (p=0.01) ja ei-lämpö− (p=0.001), VNH− (p=0.001), WGF− (p=0.001) ja GMP− (p=0.05) proteiinifraktiot paransivat mesenkymaalisten kantasolujen kuntoa. Laktoferriinillä, V30 ei-lämpö−, WPC−, ja NWP− proteiinifraktioilla ei ollut vaikutusta mesenkymaalisten kantasolujen kuntoon. Luusoluerilaistumistestien perusteella VNH− proteiinifraktio näyttäisi lisäävän mesenkymaalisten kantasolujen luusoluerilaistumista suurimmilla pitoisuuksilla ja V50 ei-lämpö− proteiinifraktio näyttäisi estävän mesenkymaalisten kantasolujen luusoluerilaistumista. Osa maidon proteiinifraktioista näyttäisi parantavan mesenkymaalisten kantasolujen kuntoa jo valmiiksi hyväkuntoisilla soluilla. Voi olla mahdollista, että maidon proteiinifraktiot voivat myös parantaa huonokuntoisten solujen elinkykyisyyttä. Luusoluerilaistumistestien tulokset olivat osittain ristiriitaisia ja lopullisten johtopäätöksien tekemiseen tarvitaan lisää määrityksiä.
dc.format.extent 72 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other heraproteiinit
dc.subject.other luusoluerilaistuminen
dc.subject.other osteoblastit
dc.subject.other mesenkymaaliset kantasolut
dc.title Maidon proteiinifraktioiden vaikutus ihmisen luuydinperäisten mesenkymaalisten kantasolujen kuntoon ja luusoluerilaistumiseen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208192170
dc.subject.ysa maito
dc.subject.ysa proteiinit
dc.subject.ysa kantasolut
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine solu- ja molekyylibiologia fi
dc.contributor.oppiaine Cell and molecular biology en
dc.date.updated 2012-08-19T12:51:28Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record