Sosiaalityön eettisesti haastavat tilanteet sosiaalityöntekijöiden omissa kokemuksissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mahlanen, Kaisa
dc.date.accessioned 2012-07-18T07:54:51Z
dc.date.available 2012-07-18T07:54:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223152
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207182096 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38232
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella suomalaisten sosiaalityöntekijöiden kokemuksia omassa työssään kohtaamistaan eettisesti haastavista tai problemaattisista tilanteista. Tutkimuskysymyksiä ovat se, mitä eettistä harkintaa vaativat tilanteet sosiaalityön arjessa ovat, miten ne koetaan ja miten niistä selviydytään. Edelleen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia merkityksiä sosiaalityöntekijät puhetavoissaan jäsentävät sosiaalityön etiikalle, ja millaisten moraalikäsitysten viitekehyksestä he työtään toteuttavat. Tutkielman aineisto muodostuu yhdeksän sosiaalityöntekijän vapaamuotoisesta sosiaalityön eettisiä kysymyksiä käsittelevästä kirjoitelmasta. Kirjoitelmien kirjoittajat ovat työskennelleet ja työskentelevät parhaillaan sosiaalityön eri osa-alueilla. Kirjoitelmissa sosiaalityöntekijät ovat pohtineet työnsä eettisiä näkökulmia huomioiden nykyisten työtehtäviensä tilanteiden ohella myös aiemmat kokemuksensa sosiaalityöntekijän ammatissa toimimisesta. Olen tarkastellut sosiaalityöntekijöiden kirjoitelmia kertomuksellisina jäsentelyinä siitä sosiaalisesta todellisuudesta, jossa he työtehtäviään toteuttavat. Olen etsinyt tutkielman analyysiosassa kirjoitelmista teemoja, jotka esiintyvät sosiaalityöntekijöiden merkityksenannoissa työn eettisesti vaativina tilanteina. Lisäksi olen hahmotellut kertomuksista toistuvia tarinatyyppejä, joiden kautta olen valottanut sosiaalityöntekijöiden tapoja puhua työnsä eettisistä ulottuvuuksista. Vaikuttaa siltä, että eettistä harkintaa vaativat tilanteet palautuva usein sosiaalityön perinteiseen ristiriitaan tuen ja kontrollin elementtien yhtäaikaisuudesta. Tarkastelen sosiaalityöntekijöiden kokemuksia hoivan etiikan teoreettisen moraalikäsityksen valossa. Tutkimuksen johtopäätelmissä totean, että hoivan etiikkaa vaikuttaa olevan tämän tutkimuksen sosiaalityöntekijöiden työhönsä liittämään hyvän moraalin ajatuksen selvänä taustavaikuttajana. Hoivan etiikan kautta nähtynä sosiaalityö näyttäytyy sosiaalityöntekijöiden jäsennyksissä auttamistyönä, inhimillisenä kohtaamisena, sosiaalisena vuorovaikutussuhteena, tilannesidonnaisina moraalisina valintoina. Sosiaalityön etiikka ei näyttäydy sosiaalityöntekijöiden kokemuksissa vain konkreettisina moraalivalintojen vaikeuksina, vaan myös yleisemmällä taholla ajateltavana työn olennaisena aspektina. Sosiaalityöntekijät kokivat, ettei eettisten kysymysten käsittelylle jää arkisessa työssä tarpeeksi aikaa. Heillä oli selvä tarve sosiaalityön etiikan yhteiselle määrittelylle alan ja työyhteisöjen keskinäisissä diskursseissa.
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sosiaalityö
dc.subject.other etiikka
dc.subject.other moraaliset valinnat
dc.subject.other hoivan etiikka
dc.subject.other sosiaalityöntekijä
dc.subject.other sosiaalityön tutkimus
dc.title Sosiaalityön eettisesti haastavat tilanteet sosiaalityöntekijöiden omissa kokemuksissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207182096
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa moraali
dc.subject.ysa hoiva-ala
dc.subject.ysa sosiaalityöntekijät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-07-18T07:54:51Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record